Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Servei de Prelaboral

Servei de (re)habilitació psicosocial per a persones amb diagnòstic de trastorn mental i/o trastorn de la personalitat sever que requereixen un procés de rehabilitació laboral que les prepari per a l’obtenció i manteniment d’una feina.
El servei permet que les persones adquireixin i potenciïn les seves competències i aptituds, així com la seva autonomia responsable, a través d’una metodologia innovadora i l’aprenentatge significatiu i vivencial. Així, la persona passa a ser la investigadora, constructora i generadora del seu propi procés.

Els objectius del Servei de Prelaboral són:

 • Apoderar la persona per aconseguir la inserció sociolaboral
 • Dotar la persona de competències per posicionar-se davant la societat d’una manera crítica, reflexiva i participativa
 • Augmentar la participació en l’entorn comunitari
 • Conscienciar en perspectiva de gènere

Criteris d’accés:

 • Persones amb un diagnòstic de trastorn mental i/o trastorns de la personalitat sever amb o sense discapacitat intel·lectual.
 • Tenir entre 18 i 50 anys.
 • Trobar-se en situació d’estabilitat psicològica, a més d’estar vinculat/da a un recurs assistencial de salut mental, disposant d’un seguiment regular.
 • Estar en situació de desocupació.
 • Tenir un nivell mínim d’autonomia personal i social.
 • Tenir la motivació necessària per a aprendre, formar-se i treballar.

Accions del servei

Tallers d’entrenament en ajust sociolaboral

 • Taller d’orientació per a llocs administratius (TOA).
 • Talles d’oficis múltiples (TOM): adquisició d’habilitats, competències i aptituds per a treballar en diversos perfils professionals.
 • Taller d’adquisició d’habilitats, competències i aptituds per a llocs de restauració (TOR).

Tallers Pots Treballar

Tallers dirigits a aconseguir que la persona reflexioni, identifiqui i prengui consciència de les funcions i competències realitzades, per tal de posar en valor tots aquells aprenentatges adquirits, tant de manera formal com informal.

L’objectiu és valorar el grau de consciència del vincle entre les competències personals i laborals, amb les exigides pel mercat i la societat.

Tallers de Sócsom

Tallers dirigits a l’enfortiment social, l’augment de la participació comunitària i l’adquisició de valors socials realitzant diverses activitats de sensibilització:

 • Visites als agents socials del territori
 • Voluntariat
 • Micro-projectes d’acció social

Tallers Tu Pots

 • Definir, acceptar i potenciar la identitat i personalitat de cada individu.
 • Gestionar les emocions, connectant i relacionant vivències, continguts, aprenentatges i competències.
 • Transformar els dos fets anteriors en elements i aspectes vitals per a identificar i defensar el valor afegit que tots i totes tenim.

Tallers de Cerca Feina

Tallers centrats en el descobriment vivencial del mercat laboral actual. La persona apren a fer recerca activa de feina de manera dinàmica i complerta amb la seguretat i motivació necessàries.

El mercat laboral ens diu que, a dia d’avui, l’actitud vers la vida i, per tant, vers la feina, és l’element clau per aconseguir l’èxit. Per aquest motiu, el nostre èxit és que tota persona senti que pot enfrontar-se al món laboral i que així ho transmeti a les empreses.

Tallers psicoeducatius

Els tallers psicoeducatius estan orientats a que la persona identifiqui i conegui diversos aspectes d’interès relacionats amb el seu entorn. Les temàtiques són variades i permeten mantenir-se connectat amb l’actualitat i prendre consciència, partint del coneixement de la persona i creant un aprenentatge significatiu per a desenvolupar la reflexió i el pensament crític.

El servei funciona 37’5 hores setmanals.
De dilluns a dijous en horari de matí i tarda: 9 a 14 h i 15 a 18 h
Divendres al matí: 8:30 a 14:30 h.
Contacte

Si desitges fer-nos qualsevol consulta, no dubtis en contactar-nos!

about2-img-12

Telèfon

93 243 72 72
fax

Fax

93 238 00 06
about2-img-13

Email

dpch@femarec.cat

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

gene treball afers socials families

icona_ISO_qualitat

Els serveis a les persones de Femarec gaudeixen de la certificació de Qualitat UNE EN ISO 9001.

CA ES
Accessibilitat