Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Maduixa

(Fragaria vesca) 

A quina família d'hortalisses pertany?

La maduixa pertany a la família de les Rosàcies.

D'on prové?

La maduixa prové d’Europa.

Quan es sembra?

La maduixa es pot sembrar durant tot l’any, però és recomanable sembrar-la a la primavera.

Com es sembra?

La maduixa es sembra deixant una distància d’entre 25-30 centímetres.

Quan es rega?

La maduixa es rega un o dos cops per setmana.

Quant temps triga a créixer?

La maduixa triga a créixer entre 3 i 6 mesos.

Quines plagues pot patir?

Les plagues més habituals de la maduixa és l'aranya vermella, el pugó i els llimacs.

Quins beneficis té per a la salut?

La maduixa és antiinflamatòria, reforça el sistema immune i és beneficiosa pel sistema digestiu.
Accessibilitat