Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Calçots

(Allium Cepa L.)

A quina família d'hortalisses pertany?

Pertany a la família d'Allium Cepa L

D'on prové?

Una de les versions més comunament acceptades afirma que es deu el seu descobriment a Xat de Benaiges, un pagès de finals del segle XIX de la zona de Valls.

Quan es sembra?

Se sembren entre novembre i abril.

Com es sembra?

Es realitza una rasa i col·loquen a la base del solc amb la punta cap amunt i amb una
separació entre bulbs de 20 a 25 cm

Quan es rega?

Es reguen un cop cada quatre o cinc dies, amb bastanta aigua

Quant temps triga a créixer?

La ceba és una planta de doble cicle, significa que tarda uns dos anys a finalitzar el seu
creixement.

Quines plagues pot patir?

Plagues: Mosca de la Ceba (Delia Antiqua), Trips (Thrips Tabaci L.), Psil·la de la Ceba
(Bactericera Tremblayi)

Quins beneficis té per a la salut?

Les seves propietats són vitamines A, B, C y E, i també són riques en minerals.
Accessibilitat