Un projecte al servei de les persones i del medi ambient
digitalització

Digitalització de documents

La digitalització de documents és la solució més eficaç per preservar la integritat física dels fons documentals de la seva empresa. El Servei de Digitalització de Documents de Femarec permet transformar qualsevol document físic en un document digital.
Aquest servei es realitza seguint escrupolosos controls de qualitat i de sostenibilitat mediambiental avalats per les certificacions de qualitat:

icona ISO MedAmbicona ISO qualitat     Medi Ambient

El servei

L'oferta més completa:

 • Digitalitzem: dossiers, factures, albarans, expedients, contractes, certificats, escriptures, fotografies, imatges, gràfiques…
 • Recollida i preparació de documents
 • Agrupació dels documents segons l’expedient del qual formin part
 • Procés d’expurgació, desengrapat, etc.
 • Detecció de fulls en mal estat i eliminació de duplicats i còpies
 • Escaneig
 • Codi de barres OCR/OMR
 • Formats de paper: A4, A5, A6, B5, Letter, legal, executiu
 • Formats d’arxiu: PDF, PDF/A, TIFF, JPG
 • Suports disponibles: USB, disc dur, CD
 • Possibilitat de personalitzar qualsevol suport amb la imatge corporativa de l’empresa o amb qualsevol altre disseny
 • Entrada de dates
 • Indexació
 • Posterior destrucció dels documents originals digitalitzats
Happy positive beautiful woman making Okay hand gesture

I amb tots aquests avantatges:

Confidencialitat i traçabilitat en la gestió del coneixement

Augment de la productivitat en la gestió

Rendibilitat de l’espai dedicat al document físic

Reducció de la despesa en l’emmagatzematge físic

Disposició total i immediata de la informació

Informació securitzada

Imatge de qualitat

Tl. 93 303 65 00
Fax: 93 303 65 01

Treu-ne profit!

Et convidem a conèixer la resta del centre, una oportunitat excel·lent per viure de primera mà com s’organitza i es treballa en un CET i, així, comprendre l’immens valor social que comporta.

Clica el botó i descobreix tots els avantatges que pots obtenir al contractar els nostres serveis!

Consulta tota la nostra oferta de serveis a les empreses:

Accessibilitat