Un projecte al servei de les persones i del medi ambient
CET_17c

Integració laboral de persones amb discapacitat i especials dificultats

El Centre Especial de Treball (CET) és un espai de producció de béns i serveis on hi treballen persones amb discapacitat intel·lectual i/o Trastorn Mental Sever.
Banda de Logotips_CET

El Centre Especial de Treball (CET)

El  1993 es va inaugurar el Centre Especial de Treball (CET), un espai de producció de béns i serveis centrats essencialment en la cura mediambiental on hi treballen persones amb discapacitat intel·lectual i/o Trastorn Mental Sever.

Avui dia el CET dona feina a gairebé 150 persones amb discapacitat i especials dificultats i ofereix al voltant de 12 serveis industrials diferents a més de 800 empreses. A través d’un contracte laboral en el mateix centre, se´ls ofereix una ocupació digna i segura.

Les activitats productives del Centre Especial de Treball de Femarec des dels seus inicis s’alineen amb la regla de les 3R de l’ecologia: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

181 persones

Plantilla mitjana del CET

12 serveis

per a les empreses

Icona_Serveis

En el CET, les persones amb discapacitat reben un sou* i una ocupació dignes i un suport personal per assolir una òptima integració al seu entorn social i cultural.

Equip d’Intervenció Social

Treballar no garanteix una integració completa. Cal realitzar també accions que afavoreixin la integració social i cultural. És per això que les persones treballadores del CET compten també amb un seguit de serveis socials complementaris articulats des del departament EIS (Equip d’Intervenció Social).

Tipologia de discapacitat de les persones usuàries-treballadores del Centre Especial de Treball:

L’Equip d’Intervenció Social és qui s’encarrega de vetllar per la seva salut i benestar treballant des de diversos àmbits:

La capacitació professional

La millora de les capacitats productives de les persones ateses

La qualitat de vida

L’augment de la qualitat de vida de les persones ateses a través d’un programa integral d’atenció individualitzada

Les famílies

El suport a les famílies de les persones ateses

L'equip d'intervenció Social vetlla
per la salut i el benestar de les persones
usuàries-treballadores del CET

Serveis oferts per l'Equip d'Intervenció Social

Espai de les famílies

Xerrades, entrevistes familiars, coordinacions i seguiments individualitzats

Formació Continuada

Formació per una millor capacitació professional així com també d'hàbits i d'orientació per una vida saludable i de qualitat

Futbol Social

Promoció de l'activitat esportiva com a eina de salut i d'integració social a través de dos equips de futbol

Companyia POT-Teatre

Promoció d'una companyia professional de teatre per a la integració en l'àmbit de la cultura del col·lectiu de persones amb discapacitat
*Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i
Treball, i finançada al 100% pel fons REACT-UE com a part de la resposta de la Unió
Europea a la pandèmia de COVID-19.
Banda de Logotips_CET
Accessibilitat