Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Col Morada o Col Llombarda

(Brassica oleracea var. capitata f. rubra)

A quina família d'hortalisses pertany?

Pertany a la família de les Brassicaceae.

D'on prové?

La seva procedència és a l'Europa Meridional.

Quan es sembra?

El millor moment per cultivar llombardes és a la primavera, quan les temperatures mínimes
són superiors als 15ºC.

Com es sembra?

Es sembrem tant a terra directament com a planter, enterrant les llavors a una profunditat de
0.5 a 1 cm i les cobrim després amb una capa fina de terra i compost.

Quan es rega?

Quan estan creixent, el recomanable és una o dues vegades al dia, en termes generals
necessiten aproximadament 4 cm d'aigua cada setmana, no regar sobre la planta.

Quant temps triga a créixer?

El moment de la recol·lecció és d'aproximadament 5-6 mesos després de la sembra

Quines plagues pot patir?

Orugues, Mosca de la col, Xinche de les crucíferes i Mosca blanca.

Quins beneficis té per a la salut?

És rica en vitamina C, que produeix l'oxidació de les cèl·lules.
Accessibilitat