Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Ceba

És un bulb
(Allium cepa L.)

A quina família d'hortalisses pertany?

La ceba pertany a la família de les liliàcies.

D'on prové?

La procedència de la ceba és l'Àsia central.

Quan es sembra?

La ceba es planta durant el mes de març.

Com es sembra?

La ceba es planta a una profunditat de 10-15 centímetres. És convenient plantar-la a una zona on hi pegui el sol durant tot el dia.

Quan es rega?

La ceba no necesita un rec abundant. Necessita més aigua quan està creixent, però s’ha de disminuir la quantitat d’aigua quan queden uns 20 dies per recol·lectar-la.

Quant temps triga a créixer?

La ceba tarda a créixer entre 3 i 4 mesos.

Quines plagues pot patir?

Les plagues més habituals són la mosca i l’arna de la ceba.

Quins beneficis té per a la salut?

Les cebes tenen propietats antioxidants, digestives i diürètiques per la salut.
Accessibilitat