Un projecte al servei de les persones i del medi ambient
Hortet Prelaboral

Servei Prelaboral

El Servei Prelaboral és un servei social especialitzat, subvencionat pel departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

S'adreça a persones amb diagnòstic de trastorn mental que necessiten un entrenament en hàbits i habilitats laborals i socials abans d’aconseguir la inserció laboral.

Què ofereix el Servei Prelaboral?

 • Activitats d’ajustament laboral que simulen entorns laborals reals.
 • Activitats d’ajustament personal i social per potenciar l’autonomia de cada persona.
 • Tallers d’orientació, coneixement i apropament al món laboral.
 • Un primer contacte real en un centre especial de treball
 • Seguiments individuals.
 • Intervenció amb les famílies.
 • Coordinacions amb referents sanitaris, socials i formatius.

Què necessites per accedir-hi?

 • Tenir un diagnòstic de trastorn mental.
 • Tenir entre 18 i 50 anys.
 • Estar en tractament psicològic i/o psiquiàtric.
 • Tenir un nivell mínim d’autonomia personal i social.  
 • Tenir motivació per aprendre, formar-se i treballar. 

Què aconseguiràs participant al Servei Prelaboral?

 • Definir el teu objectiu professional.  
 • Millorar hàbits i habilitats necessàries per trobar i mantenir una feina.  
 • Orientació per fer una formació. 
 • Derivació a projectes d’orientació i inserció laboral.

Quins són els i les professionals del Servei Prelaboral?

 • Cap de taller 
 • Monitores 
 • Psicòloga 
 • Treballador social 
Contacte

Contacta amb nosaltres
i demana més informació

about2-img-13

Email

serveiprelaboral@femarec.cat
about2-img-12

Telèfon

93 243 72 72
fax

Fax

93 238 00 06

Projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

drets socials h3

icona_ISO_qualitat

Els serveis a les persones de Femarec gaudeixen de la certificació de Qualitat UNE EN ISO 9001.

Accessibilitat