Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Pèsol

(Pisum sativum)

A quina família d'hortalisses pertany?

El pèsol pertany a la família fabàcia.

D'on prové?

Procedeix d'Àsia Menor.

Quan es sembra?

Es sembren a la temporada de la tardor i primavera.

Com es sembra?

Sembren les llavors en fileres deixant uns 50 cm de separació i cobrint-les amb una capa de terra d’uns 3-4 cm de separació i un suport perquè puguin enfilar.

Quan es rega?

Es reguen 1 cop per setmana i, després de l'inici de la floració cada 3-4 dies, ja que no tolera la calor i la sequera.

Quant temps triga a créixer?

Entre 3 i 3 mesos i mig

Quines plagues pot patir?

Pugó Verd i Sòtenia.

Quins beneficis té per a la salut?

Bon funcionament del sistema nerviós, contribueix a mantenir un estat d’ànim més positiu i a evitar l'envelliment del cervell.
Accessibilitat