Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Col

(Brassica)

A quina família d'hortalisses pertany?

A la família de les crucíferes.

D'on prové?

És de l'antiga Roma.

Quan es sembra?

De març a maig i al maig o juny, primavera.

Com es sembra?

S'han de sembrar en línies amb una separació d'uns 70 a 100 cm i una distància de 50 a 60 cm entre planta i planta.

Quan es rega?

El nombre de regs pot variar des de 8 fins a 17 regs d'auxili de 8,5 cm cadascun.

Quant temps triga a créixer?

Necessiten uns 180 dies per donar fruit i madurar.

Quines plagues pot patir?

Chorthophilla brassicae. Mosca de la col, Spodoptera littoralis y Agrotis sp. Oruguess defoliadoras, plutella xylostella/Arnes.

Quins beneficis té per a la salut?

Minerals i fibra, un grapat de cols de Brussel·les aporten una quantitat rellevant de vitamina C i de vitamina K.
Accessibilitat