Un projecte al servei de les persones i del medi ambient
TransparenciaC

Portal de transparència

A Femarec ens regim per un estricte rigor i transparència en tota la informació referida a la gestió dels recursos públics i privats que ens permeten posar en marxa i mantenir els projectes de desenvolupament social i mediambiental que impulsem.

Informació de l'entitat

Licitacions i contractes públics

ORGANISME CONTRACTANT CODI EXPEDIENT DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE IMPORT ADJUDICACIÓ DATA ADJUDICACIÓ
Departament d’Interior IT-2024-11 Servei de recollida selectiva de residus i destrucció segura de documentació confidencial a la seu del Departament d’Interior, als carrers Diputació 353-355 i Passeig de Sant Joan, 43, de Barcelona, per l’any 2024 10.349,00 € 14/7/2023
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural AG-2023-414 Servei de recollida i gestió de residus de diferents seus del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
LOT 1 – Servei de recollida i gestió de residus de paper, cartró i envasos de plàstic generats en els següents edificis de la província de Barcelona: – Serveis Centrals – ST Barcelona – ST Catalunya Central
LOT 2 – Servei recollida i gestió residus paper i cartró generats als següents edificis: – ST Lleida – ST Tarragona – ST Terres de l’Ebre
LOT 1 – 5.376,00 €
LOT 2 – 5.805,30 €
11/7/2023
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 230053 Servicio de gestión de residuos para la sede de la CNMC de Barcelona Màxim 40.960,50 € 5/7/2023
Autoritat Portuaria de Barcelona (APB) 2023-00073 Servicio de recogida de residuos valorizables de los edificios de la Autoridad Portuaria de Barcelona 51.960,00 € 19/6/2023
Ajuntament de Barcelona 22004005 Servei de recollida selectiva de residus especials als locals adscrits als districtes i gerències de l’Ajuntament i altres centres públics a la ciutat de Barcelona, contractació reservada per la inserció de col·lectius amb discapacitat, trastorn mental i/o exclusió
LOT 1 – Zona A
LOT 2 – Zona B
LOT 1 – 17.428,42 €
LOT 2 – 16.678,23 €
17/5/2023
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) DIR23040006 Servei de lliurament de contenidors per a la recollida i destrucció de la documentació, amb motiu de l’organització del nou arxiu de la planta baixa de l’IMU corresponent als Departaments de Serveis Econòmics i de Projectes i Obres 1.444,48 € 15/5/2023
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) OSU000002/2023 Subministrament de canastretes per a naixements per a la Universitat Oberta de Catalunya 65,73 €/canastreta 3/5/2023
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) HSE00017/20233 Servicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos de la Universitat Oberta de Catalunya Màxim 19.800,00 € 26/4/2023
Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat (ATL) EC22/000165-1 Servei de recollida selectiva de residus a les oficines de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat 25.350,00 € 7/3/2023
Departament de Recerca i Universitats UR-2023-24 (SE 26/2023) Serveis de recollida selectiva i destrucció confidencial a les dependències del Departament de Recerca i Universitats Màxim 10.934,40 € 20/2/2023
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) M2023-01 Servei de recollida selectiva i gestió de residus del Consorci Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 13.474,00 € 31/1/2023
ORGANISME CONTRACTANT CODI EXPEDIENT DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE IMPORT ADJUDICACIÓ DATA ADJUDICACIÓ
Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat (ATL) EC22/000174 Servei de recollida selectiva d’oli vegetal usat dels treballadors d’ATL 5.899,92 € 2/2/2023
Institut Català de la Salut (ICS) CSE/AP51/1101320978/23/AMUP Acord marc per al servei de recollida i transport de residus voluminosos als centres d’Atenció Primària de la Gerència Territorial de Barcelona de l’Institut Català de la Salut
LOT 1 – Litoral – Esquerra
LOT 2 Muntanya – Dreta
LOT 1: 6.649,80 €
LOT 2: 4.433,20 €
20/1/2023
MRW Gestión de residuos Grupo MRW 2022 Preus unitaris 1/1/2023
Departament de Cultura CU-2023-129 Servei de recollida selectiva de paper, cartró i plàstics a diferents locals del Departament de Cultura per a l’any 2023 12.639,00 € 22/11/2022
Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) OSE00024/2022 Servei de recollida selectiva de residus sòlids urbans de l’edifici 22@C de la Universitat Oberta de Catalunya Màxim 15.000,00 € 26/7/2022
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) DIR22060015 Servei de recollida selectiva de residus (plàstic, paper, cartró i tóners) i destrucció confidencial 6.000,00 € 22/7/2022
Banc de Sang i Teixits (BST) CSE/1000/1100001861/22/PO Servei de recollida i gestió de la brossa general i la orgànica a la seu central del Banc de Sang i Teixits 28.620,00 € 19/7/2022
Institut Municipal d’Urbanisme (IMU) DIR22050002 Contracte relatiu al servei de lliurament de contenidors per a la recollida i destrucció de la documentació, amb motiu de l’organització del nou arxiu de la planta baixa de l’IMU 2.480,00 € 7/6/2022
AMB Informació i Serveis, S.A. CPS 09/2021 Servei de recollida selectiva i gestió de residus per a les oficines d’AMB Informació i Serveis, S.A. 4.695,00 € 29/3/2022
Departament d’Educació ED-2022-67 Servei de recollida selectiva i posterior tractament, de paper, cartró, plàstic, vidre i documentació confidencial, als Serveis Centrals i Territorials del Departament d’Educació
LOT 1 – Serveis Centrals i Serveis Territorials de Barcelona Comarques, Vallès Occidental, Maresme i Vallès Oriental, Baix Llobregat i Catalunya Central
LOT 2 – Serveis Territorials de Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre
LOT 1 – 14.294,00 €
LOT 2 – 6.878,00 €
30/3/2022
  Organisme contractant Codi expedient Descripció del contracte Import Data
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca R-AGAUR-2021-042 Retirada d’aparells de telefonia 125,00€ 28/05/2021
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa SC-21-00063 Articles de neteja 1.300,00€ 26/01/2021
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa SC-21-00507 Recollida de residus de fusta, fluorescents, metall i residus varis. 1.000,00€ 30/07/2021
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa SC-21-00565 Servei de recollida selectiva, transport i gestió de residus 12.050,00€ 16/11/2021
Ajuntament d’Abrera 6830/2020 Serveis de buidatge de contenidors d’oli domèstic, paper confidencial de les dependències municipals. 6.600,00€ 20/09/2021
Ajuntament de Badalona 2021/12034V Contracte relatiu a la prestació dels serveis docents per a les persones treballadores participants dels Programes Treball i formació- COVID i Treball i Formació – DONA, subvencionats pel SOC, per a la impartició de diverses accions formatives, corresponents a l’adquisició de coneixements de competències transversals, 9.779,20€ 31/05/2021
Ajuntament de Badalona 2021/12034V Contracte relatiu a la prestació dels serveis docents per a les persones treballadores participants dels Programes Treball i formació- COVID i Treball i Formació – DONA, subvencionats pel SOC, per a la impartició de diverses accions formatives, corresponents a l’adquisició de coneixements de competències transversals, 16.561,20€ 31/05/2021
Ajuntament de Barcelona 21004686 Teatre Infantil Accessible Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 1.239,67€ 04/12/2021
Ajuntament de Cubelles 0000-0000542/2021-SER Servei realització curs “Prevenció Riscos Laborals Nivell Bàsic” 1.950,00€ 06/07/2021
Ajuntament de Reus 1411/2021-4145 Contractació del servei de recollida i destrucció confidencial de documents 3.300,00€ 23/06/2021
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts CTON2021000014 Contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat del servei de coordinació i impartició de formació de l’ajuntament. 13.040,00€ 22/09/2021
Ajuntament de Torredembarra AG11/E11/2021/42-RC2866 Serveis per la impartició de formació als participants de les convocatòries del 2020 del Programa Treball i Formació COVID-19 i Treball i Formació DONA I COOR 5.342,00€ 11/05/2021
Autoritat Catalana de Protecció de Dades ACPD-2021-14 Tractament i recollida dels residus generats a l’APDCAT 1.600,00€ 01/01/2021
Banc de Sang i Teixits (BST) 4500006281 Residus generals per llançar a Girona 325,00€ 22/01/2021
Banc de Sang i Teixits (BST) 4500006346 Retirar Nevera de BST Sant Pau 129,95€ 12/02/2021
Banc de Sang i Teixits (BST) 4500006380 Recollida de residus  a  Vall d’Hebron 523,14€ 25/02/2021
Banc de Sang i Teixits (BST) 1100000384 Sacs de Sepiolits 30,00 € 14/07/2021
Banc de Sang i Teixits (BST) 1100000701 Recollida de residus no sanitària 790,57€ 06/09/2021
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) CIRE-2021-00245 Lloguer de contenidors per a paper confidencial a les empreses que actualment els tenen repartits per el territori.LOT 2 – Barcelona Comarques 1.350,00€ 07/04/2021
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra ARC-02-2021 Servei destrucció documentació 510,00€ 21/09/2021
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental X20210000006 Lloguer gàbia roba per destruir 19,49 € 02/02/2021
Departament d’Acció Exterior i Transparència EXI-2021-55 Servei de gestió i recollida selectiva de residus eleccions 200,00€ 26/01/2021
Departament d’Acció Exterior i Transparència EXI-2021-79 Servei de gestió i recollida selectiva de residus eleccions 171,25€ 02/02/2021
Departament d’Economia i Hisenda EC-2021-71 Servei de recollida selectiva a diversos edificis del Departament 1.380,00€ 14/01/2021
Departament d’Economia i Hisenda EC-2021-71 Servei de recollida selectiva al carrer Fontanella 6 1.380,00€ 14/01/2021
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori EC-2021-90 Recollida selectiva de residus seu Generalitat TE 2021 4.464,06€ 03/02/2021
Departament de Drets Socials BE-2021-1610 Recollida brossa (Centre Especial de Treball) 1.421,98€ 01/01/2021
Departament de Drets Socials BE-2021-1508 Servei de Recollida selectiva de residus STB 2021 7.080,00€ 22/02/2021
Departament de Drets Socials BE-2021-1995 Recollida d’arxiu i tòner 150,00€ 15/03/2021
Departament de Justícia JU-2021-183 Serv. recollida i destrucció Doc. Conf. i Residus Ej. Comarques 3.436,98€ 11/02/2021
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) EADOP-2021-00036 Servei  de recollida selectiva de residus 2.287,74€ 04/02/2021
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya CONTM/2020/0000005389 Servei de recollida selectiva, transport i destrucció de paper-cartró 2021 7.500,00€ 29/01/2021
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya CONTR/2021/0000000186 Servei de recollida selectiva, transport i destrucció de paper i cartró FGC 13.610,00€ 12/07/2021
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya CONTR/2021/0000000238 Servei de formació formadors pràctiques de conducció 4.500,00€ 27/07/2021
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya CONTR/2021/0000003701 Servei de recollida selectiva de residus 1.500,00€ 17/09/2021
Fundació Navegació Oceànica de Barcelona AD 32 Reserva social material d’oficina i altres 900,00€ 01/01/2021
Institut Català de les Dones ICD-2021-13 Recollida selectiva paper, cartró i plàstic ICD 3.660,00€ 22/01/2021
Institut Català de les Empreses Culturals ICEC-2021-85 Servei de recollida de residus COVID 3.290,00€ 05/02/2021
Institut Català de les Empreses Culturals ICEC-2021-383 Servei de recollida de residus COVID 1.680,00€ 11/06/2021
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) IDES-2021-81 Trasllat intern de material informàtic obsolet 118,00 € 22/09/2021
Institut de Seguretat Pública de Catalunya ISPC-2021-154 Servei de missatgeria interna i gestió d’aules de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 4.336,35€ 01/09/2021
Memorial Democràtic 8060-2021-001-02-01A Servei de recollida selectiva de paper i cartró, envasos, piles, tubs florescents i tòners de la seu del Memorial Democràtic al carrer Peu de la Creu 4 de Barcelona, per l’any 2021 1.638,96€ 01/01/2021
Sermetra C-2.20-2021 Recollida del paper per a reciclatge 800,00€ 13/01/2021
Servei Català de la Salut (CatSalut) SCS-2021-666 Destrucció documentació Regió Sanitària Terres de l’Ebre 425,00€ 23/06/2021
Servei Català de la Salut (CatSalut) SCS-2021-857 Recollida del paper per a reciclatge 315,00€ 13/01/2021
Servei Català de Trànsit SCT-2021-65 Servei de contenidors recollida docum. i destr. STTB 493,20€ 25/01/2021
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 20210485 Material d¿oficina 652,78€ 05/03/2021
Universitat de Barcelona 2021000275 Destrucció confidencial de paper del Dept.de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual 150,00€ 14/01/2021
Universitat de Barcelona 2021001892 Femarec AD reserva factures destrucció documents 2021 413,22€ 03/02/2021
Universitat de Barcelona 2021001900 Destrucció de paper confidencial 1.818,18€ 03/02/2021
Universitat de Barcelona 2021003941 Recollida i destrucció documents 620,00€ 17/02/2021
Universitat de Barcelona 2021008681 Servei de recollida i destrucció de paper 1.240,00€ 22/03/2021
Universitat de Barcelona 2021010238 Servei de gestió i recollida selectiva de residus 81,92€ 08/04/2021
Universitat de Barcelona 2021012321 Recollida selectiva de residus – SDM 140,00€ 27/04/2021
Universitat de Barcelona 2021013804 Recollida trastos per destrucció 545,06€ 07/05/2021
Universitat de Barcelona 2021018878 Servei de destrucció de paper pel depart. Biblioteconomia, Documentació i Comun.Audiovisual de la UB 150,00€ 16/06/2021
Universitat de Barcelona 2021021643 Destrucció documentació gerència 224,21€ 20/07/2021

Subvencions i convocatòries públiques

NÚM EXP CONVOCATÒRIA PROGRAMA DEPARTAMENT ORGANISME IMPORT ATORGAT
DDS017/23/000855 2023 Cospe – Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’exercici 2023 – WAYFINDING Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 4.717,02 €
DDS017/23/000855 2023 Cospe – Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’exercici 2023 – SISL Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 25.347,05 €
DDS017/23/000855 2023 Cospe – Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’exercici 2023 – FEM WHATS Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 31.807,21 €
DDS014/23/000187 2023 Cospe – Convocatòria semestral per a la concessió de subvencions per a programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l’actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d’atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de trastorn mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o amb problemàtica social i risc d’exclusió social – SERVEI PRELABORAL Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 104.791,50 €
STC031/22/000122 2023 Convocatòria anticipada de l’any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1) – SMI Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 297.542,75 €
STC039/23/000099 2023 Segona convocatòria de l’any 2023 per a la concessió de les subvencions destinades al foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball (Línia 1) – SMI Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 895.181,15 €
SLT029/22/000177 2023 Convocatòria per a l’any 2023, per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies – SERVEI DE SUPORT I REHABILITACIÓ EN SALUT MENTAL Departament de Salut Generalitat de Catalunya 46.200,00 €
2023/0004151 2023 Subvencions en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Serveis Socials i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2023 – SERVEI DE SUPORT A L’EXERCICI DE LA CAPACITAT Àrea Igualtat i Sostenibilitat Social Diputació de Barcelona 7.500,00 €
CLT001/23/000121 2023 Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 2023 – SAO CATALÀ Departament de Cultura Generalitat de Catalunya 5.684,00 €
2023 Programa Làbora Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 126.689,06 €
23S00109-009 2023 Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2023 – ESPAI A LES FAMÍLIES Institut Municipal de Persones amb Discapacitat – IMPD Ajuntament de Barcelona 8.000,00 €
23S00207-032 2023 Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2023 – DAFIS Institut Barcelona Esports Ajuntament de Barcelona 1.500,00 €
23S00157-009 2023 Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2023 – ACOSTEM-NOS AL LLEURE Institut Municipal de Persones amb Discapacitat – IMPD Ajuntament de Barcelona 1.600,00 €
FUE-2023-
03200636
2023 – 2026 Convocatòria per a la provisió dels serveis de pis amb suport per a persones amb drogodependències; dels serveis temporals de llar amb suport per a persones afectades pel VIH/sida; dels serveis de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències; dels serveis temporals de llar residència per a persones afectades pel VIH/sida; dels serveis prelaboral; dels serveis de club social i dels serveis de centre de dia per a persones amb addiccions dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en règim de concert social – CONCERT SERVEI PRELABORAL Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 733.540,50 €
901039 / 2023 2023 Convocatòria 2023 de subvencions a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària – ACCESSIBILITAT COGNITIVA CREANT OCUPACIÓ AMB – Àrea metropolitana Barcelona AMB – Àrea metropolitana Barcelona 6.000,00 €
2023 Premi Llegat Valldejuli – TRAJECTÒRIA FEMAREC Amics del País Societat Econòmica Barcelonesa Amics del País 20.000,00 €
STC036/23/000095I1‐20230616‐1 2023 Subvenció per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l’exercici 2023 – NOVES PERSONES SÒCIES Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 7.000,00 €
NÚM EXP CONVOCATÒRIA PROGRAMA DEPARTAMENT ORGANISME IMPORT APROVAT
STC016/22/000030 2022 Línia 2 de les subvencions destinades a les accions d’acompanyament especialitzat i de suport sociolaboral de les persones amb discapacitat dels centres especials de treball (equips multidisciplinaris de suport, EMS), per a l’any 2022 – SMI – EMS (USAP) Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 405.882,83 €
STC015/22/000038 2022 Línia 1 de les Subvencions a centres especials de treball per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat, de foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball – SMI Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 1.156.072,68 €
STC012/22/000039 2022 Subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l’any 2022 – SIOAS Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 215.000,00 €
SLT025/21/000166 2022 Subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que desenvolupin actuacions en l’àmbit de la salut, per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies – SERVEI DE SUPORT I REHABILITACIÓ EN SALUT MENTAL Departament de Salut Generalitat de Catalunya 45.000,00 €
2022/0009762 2022 Subvencions en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Serveis Socials i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2023 – SERVEI DE SUPORT A L’EXERCICI DE LA CAPACITAT Àrea Igualtat i Sostenibilitat Social Diputació de Barcelona 7.331,30 €
CLT001/22/000121 2022 Convocatòria en l’àmbit del foment de la llengua per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes d’entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya per a l’any 2022 – SAO CATALÀ Departament de Cultura Generalitat de Catalunya 8.578,00 €
STC009/22/000141 2022 Convocatòria per a la concessió de subvencions de projectes singulars de promoció de l’economia social i solidària, creació de cooperatives i projectes d’intercooperació, en l’exercici 2022 – REDUIR PÈRDUES PER MANTENIR LLOCS DE TREBALL Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 39.150,00 €
STC025/22/000011 2022 Convocatòria de subvencions de l’any 2022 per al suport als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat afectades per envelliment prematur en centres especials de treball – PROJECTE DE SUPORT I ACOMPANYAMENT ALS LLOCS DE TREBALL OCUPATS PER PERSONES AMB DISCAPACITAT AFECTADES PER L’ENVELLIMENT PREMATUR EN EL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL DE FEMAREC Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 121.740,04 €
OP20220013 2022 Programa PROJECTA’T per a l’orientació professional per persones treballadores ocupades Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 200.000,00 €
CLT507/22/000078 2022-2023 Convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes de cultura comunitària i transformació social per al període 2022-2023 – POT TEATRE: com el TEATRE POT facilitar l’accés a la cultura Departament de Cultura Generalitat de Catalunya 11.328,00 €
SOC079/22/000081 2022 Programa Orienta – ORIENTA Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 234.871,23 €
STC006/22/000001 2022 Línia 1 del Programa diversitat i empresa, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea (Next Generation, EU), per a l’any 2022 – NEXT DIVERSITAT Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya Femarec 340.610,61 €
STC013/22/000018 2022 Subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d’exclusió social – MAIS Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 120.000,00 €
22S00157 2022 Programa Làbora Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 123.689,06 €
2022 Programa Incorpora Fundació La Caixa Fundació La Caixa 40.000,00 €
SOC063/22/000001 2022 Programa Formació Professional Ocupacional Dual – FP DUAL Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 190.130,65 €
SOC037/22/000019 2022 Accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya – FOAP Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 1.817.191,20 €
SOC020/22/000032 2022 Subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars  – FEM JOVES SINGULARS Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 297.249,12 €
SOC020/22/000031 2022 Subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars – FEM JOVES CAPACITATS Departament d’Empresa i Treball Generalitat de Catalunya 332.685,03 €
22S00240 2022-2023 Projectes d’inclusió laboral de persones amb discapacitat i/o transtorn de salut mental en el mercat ordinari – FEM ILMO Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 60.000,00 €
22S01780-001 2022 Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022 – FEM EQUITAT Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 8.000,00 €
22S00056-009 2022 Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022 – ESPAI DE LES FAMÍLIES Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 8.000,00 €
22S00131-032 2022 Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022 – DAFIS Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 1.500,00 €
22S00179-009 2022 Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2022 – ACOSTEM-NOS AL LLEURE Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 1.500,00 €
DDS004/22/000675 2022 COSPE – Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’exercici 2022 – EMPODERAMENT DE LES FAMÍLIES Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 1.314,03 €
DDS004/22/000675 2022 COSPE – Subvencions de projectes i activitats a entitats de l’àmbit de polítiques socials del Departament de Drets Socials per a l’exercici 2022 – ACCESSIBILITAT – BARANA Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 978,98 €
ICD007/22/000251 2022 Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes corresponent a l’any 2022 – DONA’T Institut Català de les Dones Generalitat de Catalunya 15.444,00 €
Codi registre: 20229473472 2022 Programa Crea Feina Plus Barcelona 2022 – CREA FEINA Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 8.000,00 €
PQ20220001 2022 Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades – CP CATALUNYA TRANSVERSAL FORMAL Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 499.404,60 €
PT20220002 2022 Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades – CP CATALUNYA TRANSVERSAL Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 60.163,00 €
PS20220003 2022 Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades – CP CATALUNYA SECTORIAL Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 275.388,80 €
22S05376-001 2022 Programa de subvencions per a la reactivació i l’enfortiment de l’economia social i solidària i el desenvolupament de projectes d’intercooperació que desenvolupen l’estratègia #ESSBCN2030 – CAMPANYA ACREDITA’T PROFESSIONALMENT Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona 6.000,00 €
ICA023/21/008322 2022 Programa d’incentius a la mobilitat elèctrica – Programa MOVES III – ADQUISICIÓ DE VEHICLE ELÈCTRIC PEL DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL CET Institut Català de l’Energia Generalitat de Catalunya 4.000,00 €
  Referència Expedient Objecte Departament Organisme Oficial  Import total Subvenció
 Conveni Làbora Conveni Institut Municipal de Serveis Socials, ECAS, FEICAT i Creu Roja Ajuntament de Barcelona 118.139,04 €
TSF096/21/000018 MAIS – Programa de mesures actives d’inserció per a
persones destinatàries de la renda mínima d’inserció
Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 120.000,00 €
TSF093/21/000050 SIOAS – Realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya  215.000,00 €
Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 872.755,2 €
TSF088/21/000040 Realització d’accions de les unitats de suport a l’activitat professional (usap) en el marc del serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat dels Centres Especials de Treball Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 165.859,68 €
 Conveni Incorpora Fundació La Caixa  40.000,00 €
 Conveni Incorpora Formació Fundació La Caixa 22.000,00 €
TSF070/20/000478 Personal de suport – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 12.207,44 €
TSF070/20/000478 Suport familiar – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 1.215,00 €
TSF070/20/000478 Accessibilitat cognitiva – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 1.500,00 €
TSF070/20/000085 FEMCIM – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 50.192,70 €
NO.COSPE19J11BCN – TSF041/19/00492 Prelaboral – Convocatòria ordinària de subvencions Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 790.200,00 €
21S00298-032 DAFIS – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 2.000,00 €
21S00234-009 Fer-sa Gran – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 2.500,00 €
21S00176-009 Acostem-nos al lleure – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 1.500,00 €
21S00199-009 Espai de les Famílies – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 8.000,00 €
21S00768-006 Tallers Ambientals – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 1.800,00 €
SLT022/21/000248 Servei de Salut Mental – Foment de la salut i suport a pacients i famílies Departament de Salut Generalitat de Catalunya 45.000,00 €
20S05754-001 Club de la Feina Virtual Promoció i reforç de l’economia social i solidària Ajuntament de Barcelona 8.000,00 €
20S00297 Servei d’Inserció al Mercat Laboral Ordinari de Femarec (ILMO) (2020-2021) Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 20.000,00 €
20S07772-
001
En clau de Dona Feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024 a la ciutat de Barcelona Ajuntament de Barcelona 20.000,00 €
TSF048/19/00074 Vehicles ECO Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 35.000,00 €
TSF048/19/00074 Adquisició d’equipament i maquinària pel CET Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 26.357,48 €
PS20200034 CP Catalunya Sectorial – Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades Consorci de la Formació Contínua de Catalunya Generalitat de Catalunya 132.210,40 €
Crea Feina Ajuntament de Barcelona 5.000,00 €
SOC037/21/000236 Accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP) Servei d’Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya 1.296.605,40 €
SOC047/20/00022 Programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de
formació
Servei d’Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya 166.346,52 €
SOC022/20/000032 Accions d’orientació i acompanyament a la inserció Servei d’Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya 122.000,00 €
CY20-00279 SAO Discapacitats Convocatòria d’Iniciatives socials Fundació La Caixa 30.000,00 €
OF20210046 Programes mixtos d’orientació i formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores afectades per un ERTO Consorci Formació Contínua Catalunya Generalitat de Catalunya 2.349.327,30 €
TSF089/21/000898 Dona’t – Convocatòria ordinària de subvencions Departament d’Igualtat i Feminismes Generalitat de Catalunya 30.954,56 €
TSF089/21/000898 Instal·lació d’una rampa a l’Espai Femarec – Convocatòria ordinària de subvencions Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 1.391,57 €
TSF089/21/000898 Accessibilitat cognitiva – Convocatòria ordinària de subvencions Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 4.174,50 €
TSF089/21/000898 Servei d’Inserció Sociolaboral (SISL) – Convocatòria ordinària de subvencions Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 47.717,06 €
TSF089/21/000898 Fer-sa gran – Convocatòria ordinària de subvencions Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 36.884,90 €
21S05387-001 /
num exp 2858
Fem e-botiga Promoció i reforç de l’economia social i solidària Ajuntament de Barcelona 6.000,00 €
PRE128/21/000121 Dona’t Projectes per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes

 

Institut Català de les Dones 9.112,50 €
ARC035/21/000036 Adquisició de maquinària per millorar els sistemes de triatge  Ajuts de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització, i de reciclatge en plantes de tractament de residus de tercers Agència de Residus de Catalunya 16.693,60 €
PT20210006 CP Catalunya Transversal Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades

 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 486.403,10 €
PS20210006 CP Catalunya Sectorial Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades

 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 292.342,72 €
PQ20210010 CP Formació Formal certificats Programa de formació professional de caràcter transversal d’especialitat de l’oferta de formació formal per a persones treballadores ocupades

 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 437.907,70 €
SOC020/21/000103 Joves Capacitats Orientació, Formació i Prospecció Subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei públic d’Ocupació de Catalunya (línia 1)

 

Dept Empresa i Treball 199.900,20 €
SOC020/21/000065 Joves Singulars Orientació, Formació i Prospecció Subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei públic d’Ocupació de Catalunya (línia 1)

 

Dept Empresa i Treball 123.591,40 €
SOC063/21/000016 FP Dual Programa Formació Professional Ocupacional Dual

 

Dept Empresa i Treball 312.789,36 €
RE20210002 REACT-EU Programes de formació professional per a l’ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb fons REACT-EU

 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 494.236,80 €
SEC030/21/000060 Fem de la necessitat una oportunitat (Accessibilitat cognitiva) Xarxa d’ateneus cooperatius, projectes singulars i projectes de suport al
cooperativisme i a l’economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes
d’economia social i cooperativa
Dept Empresa i Treball 70.000,00 €
CY21-00152 Fem el món accessible (accessibilitat cognitiva) Iniciatives socials

 

Fundació La Caixa 23.990,00 €

Certificacions de Qualitat

ISO_2023_9001_Q
ISO_2023_14001_MA
ISO_2023_15713_DstConf
ISO_2023_58451_Carrtns
ISO_2023_58923_Pltfrms
ISO_2023_153101_AccsCogn
ISO_2023_153102_JectFacPautes
logoCO2Free
Accessibilitat