Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Licitacions i contractes públics vigents: 2019-2020

Referència Expedient

Objecte Durada Òrgan concedent Import  (IVA inclòs)
Licitació (CTN1900144) Servei de recollida selectiva 2019-2020 (prorrogable 2 anys) Agència catalana de l’aigua 70.355,00 €
Contracte menor (6170-2019-S6) Servei de recollida selectiva 2019 Agència catalana del consum 2.904,00 €
Contracte menor (acc-2020-20020) Servei de recollida selectiva 2020 Agència catalana del consum 6.050,00 €
Licitació Servei de recollida selectiva 2019-2020 Agència de l’habitatge de catalunya 16.872,82 €
Licitació Servei de recollida selectiva 2019 Agència de l’habitatge de Catalunya 3.243,70 €
Licitació (ATC-2020-1) Servei de recollida selectiva 2019-2020 Agència tributària de Catalunya 29.557,00 €
Licitació (20190002) Servei gestió vaixella reutilitzable 2019-2021 (prorrogable 4 anys) Ajuntament de Barcelona 5.449,43 €

/ 22.500 €

Contractació pública (6030-2018-S965) Servei de recollida selectiva 2019 Escola D’administració Pública De Catalunya 6.931,39 €
Licitació (CONTR/2019/149) Servei de recollida selectiva 2020 (prorrogable 2 anys) FGC (Ferrocarrils de da Generalitat de Catalunya) 81.550,28 €
Contractació pública (G-2020-49) Servei de recollida selectiva 2020 Gen Cat Dept d’Agricultura, Alimentació i Acc Rural. 16.479,85 €
Licitació (SE 19/2020 GEEC UR-2020-8) Servei de recollida selectiva i destrucció confidencial 2019/2020 (prorrogable 2 anys) Gen. Cat. Dept. D Empresa I Coneixement – Secretaria D’universitats i Recerca 5.072,10 €
Licitació (ISPC-2019-00017-001-PRO-01) Servei de valises 2019-2020 Institut de Seguretat Pública de Catalunya 19.239,00 €
Licitació (PARLC-2019-00058) Servei de recollida selectiva 2019 Parlament de Catalunya 32.604 €
Contracte menor (SOC-2020-44) Servei de recollida selectiva 2020 Servei d’Ocupació de Catalunya 9.635,87 €
Licitació (900662/19) Servei de recollida selectiva 2019-2021 (prorrogable 2 anys) Seu corporativa de l’àrea metropolitana de Barcelona 11.325,60 €
Licitació Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) Cambra de Comerç de Barcelona 89.332,50 €

Subvencions públiques convocatòries 2019-2021
(execució 2020-2021)

Referència Expedient Objecte Departament Organisme Oficial  Import total Subvenció
 Conveni Làbora Conveni Institut Municipal de Serveis Socials, ECAS, FEICAT i Creu Roja Ajuntament de Barcelona 118.139,04 €
PT20190008 CP Catalunya Transversal – Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter transversal, per a persones treballadores ocupades Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya Generalitat de Catalunya 347.248,39 €
PS20190012 CP Catalunya Sectorial – Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya Generalitat de Catalunya 467.782,14 €
TSF059/20/000018 MAIS – Programa de mesures actives d’inserció per a
persones destinatàries de la renda mínima d’inserció
Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 120.000,00 €
TSF055/20/000018 SIOAS – Realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya  215.000,00 €
Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 163.620,51 €
TSF053/20/000015 Realització d’accions de les unitats de suport a l’activitat professional (usap) en el marc del serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat dels Centres Especials de Treball Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 165.859,68 €
 Conveni Incorpora Fundació La Caixa  40.000,00 €
 Conveni Incorpora Formació Fundació La Caixa 22.000,00 €
TSF070/20/000478 Personal de suport – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 31.925,67 €
TSF070/20/000478 Suport familiar – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 1.215,00 €
TSF047/19/00089 Accessibilitat cognitiva – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 1.500,00 €
TSF070/20/000085 FEMCIM – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 50.192,7 €
TSF041/19/00492 Servei d’Integració sociolaboral – Convocatòria ordinària de subvencions Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 20.000,00 €
NO.COSPE19J11BCN – TSF041/19/00492 Prelaboral – Convocatòria ordinària de subvencions Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 790.200,00 €
21S00298-032 DAFIS – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 2.000,00 €
21S00234-009 Fer-sa Gran – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 2.500,00 €
21S00176-009 Acostem-nos al lleure – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 1.500,00 €
21S00199-009 Espai de les Famílies – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 8.000,00 €
21S00768-006 Tallers Ambientals – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 1.800,00 €
SLT022/21/000248 Centre de Dia – Foment de la salut i suport a pacients i famílies Departament de Salut Generalitat de Catalunya 45.000,00 €
20S05754-001 Club de la Feina Virtual Promoció i reforç de l’economia social i solidària Ajuntament de Barcelona 8.000,00 €
20S00297 Servei d’Inserció al Mercat Laboral Ordinari de Femarec (ILMO) (2020-2021) Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 20.000,00 €
20S07772-
001
En clau de Dona Feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024 a la ciutat de Barcelona Ajuntament de Barcelona 20.000,00 €
TSF048/19/00074 Vehicles ECO Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 35.000,00 €
TSF048/19/00074 Adquisició d’equipament i maquinària pel CET Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 26.357,48 €
PS20200034 CP Catalunya Sectorial – Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades Consorci de la Formació Contínua de Catalunya Generalitat de Catalunya 132.210,40 €
Crea Feina Ajuntament de Barcelona 5.000,00 €
SOC037/20/000094 20/FOAP/537/0166847 Accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP) Servei d’Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya 1.083.304,62 €
SOC047/20/00022 Programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de
formació
Servei d’Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya 166.346,52 €
SOC022/20/000032 Accions d’orientació i acompanyament a la inserció Servei d’Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya 122.000,00 €
CY20-00279 SAO Discapacitats Convocatòria d’Iniciatives socials Fundació La Caixa 30.000,00 €
CA ES
Accessibilitat