Un projecte al servei de les persones i del medi ambient
TransparenciaC

Portal de transparència

A Femarec ens regim per un estricte rigor i transparència en tota la informació referida a la gestió dels recursos públics i privats que ens permeten posar en marxa i mantenir els projectes de desenvolupament social i mediambiental que impulsem.

Informació de l'entitat

Certificacions de Qualitat

ISO_2023_9001_Q
ISO_2023_14001_MA
ISO_2023_15713_DstConf
ISO_2023_58451_Carrtns
ISO_2023_58923_Pltfrms
ISO_2023_153101_AccsCogn
ISO_2023_153102_JectFacPautes
logoCO2Free

Licitacions i contractes públics vigents

  Organisme contractant Codi expedient Descripció del contracte Import Data
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca R-AGAUR-2021-042 Retirada d’aparells de telefonia 125,00€ 28/05/2021
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa SC-21-00063 Articles de neteja 1.300,00€ 26/01/2021
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa SC-21-00507 Recollida de residus de fusta, fluorescents, metall i residus varis. 1.000,00€ 30/07/2021
Agència per a la Competitivitat de l’Empresa SC-21-00565 Servei de recollida selectiva, transport i gestió de residus 12.050,00€ 16/11/2021
Ajuntament d’Abrera 6830/2020 Serveis de buidatge de contenidors d’oli domèstic, paper confidencial de les dependències municipals. 6.600,00€ 20/09/2021
Ajuntament de Badalona 2021/12034V Contracte relatiu a la prestació dels serveis docents per a les persones treballadores participants dels Programes Treball i formació- COVID i Treball i Formació – DONA, subvencionats pel SOC, per a la impartició de diverses accions formatives, corresponents a l’adquisició de coneixements de competències transversals, 9.779,20€ 31/05/2021
Ajuntament de Badalona 2021/12034V Contracte relatiu a la prestació dels serveis docents per a les persones treballadores participants dels Programes Treball i formació- COVID i Treball i Formació – DONA, subvencionats pel SOC, per a la impartició de diverses accions formatives, corresponents a l’adquisició de coneixements de competències transversals, 16.561,20€ 31/05/2021
Ajuntament de Barcelona 21004686 Teatre Infantil Accessible Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 1.239,67€ 04/12/2021
Ajuntament de Cubelles 0000-0000542/2021-SER Servei realització curs “Prevenció Riscos Laborals Nivell Bàsic” 1.950,00€ 06/07/2021
Ajuntament de Reus 1411/2021-4145 Contractació del servei de recollida i destrucció confidencial de documents 3.300,00€ 23/06/2021
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts CTON2021000014 Contractació, mitjançant procediment obert no harmonitzat del servei de coordinació i impartició de formació de l’ajuntament. 13.040,00€ 22/09/2021
Ajuntament de Torredembarra AG11/E11/2021/42-RC2866 Serveis per la impartició de formació als participants de les convocatòries del 2020 del Programa Treball i Formació COVID-19 i Treball i Formació DONA I COOR 5.342,00€ 11/05/2021
Autoritat Catalana de Protecció de Dades ACPD-2021-14 Tractament i recollida dels residus generats a l’APDCAT 1.600,00€ 01/01/2021
Banc de Sang i Teixits (BST) 4500006281 Residus generals per llançar a Girona 325,00€ 22/01/2021
Banc de Sang i Teixits (BST) 4500006346 Retirar Nevera de BST Sant Pau 129,95€ 12/02/2021
Banc de Sang i Teixits (BST) 4500006380 Recollida de residus  a  Vall d’Hebron 523,14€ 25/02/2021
Banc de Sang i Teixits (BST) 1100000384 Sacs de Sepiolits 30,00 € 14/07/2021
Banc de Sang i Teixits (BST) 1100000701 Recollida de residus no sanitària 790,57€ 06/09/2021
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) CIRE-2021-00245 Lloguer de contenidors per a paper confidencial a les empreses que actualment els tenen repartits per el territori.LOT 2 – Barcelona Comarques 1.350,00€ 07/04/2021
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra ARC-02-2021 Servei destrucció documentació 510,00€ 21/09/2021
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental X20210000006 Lloguer gàbia roba per destruir 19,49 € 02/02/2021
Departament d’Acció Exterior i Transparència EXI-2021-55 Servei de gestió i recollida selectiva de residus eleccions 200,00€ 26/01/2021
Departament d’Acció Exterior i Transparència EXI-2021-79 Servei de gestió i recollida selectiva de residus eleccions 171,25€ 02/02/2021
Departament d’Economia i Hisenda EC-2021-71 Servei de recollida selectiva a diversos edificis del Departament 1.380,00€ 14/01/2021
Departament d’Economia i Hisenda EC-2021-71 Servei de recollida selectiva al carrer Fontanella 6 1.380,00€ 14/01/2021
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori EC-2021-90 Recollida selectiva de residus seu Generalitat TE 2021 4.464,06€ 03/02/2021
Departament de Drets Socials BE-2021-1610 Recollida brossa (Centre Especial de Treball) 1.421,98€ 01/01/2021
Departament de Drets Socials BE-2021-1508 Servei de Recollida selectiva de residus STB 2021 7.080,00€ 22/02/2021
Departament de Drets Socials BE-2021-1995 Recollida d’arxiu i tòner 150,00€ 15/03/2021
Departament de Justícia JU-2021-183 Serv. recollida i destrucció Doc. Conf. i Residus Ej. Comarques 3.436,98€ 11/02/2021
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) EADOP-2021-00036 Servei  de recollida selectiva de residus 2.287,74€ 04/02/2021
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya CONTM/2020/0000005389 Servei de recollida selectiva, transport i destrucció de paper-cartró 2021 7.500,00€ 29/01/2021
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya CONTR/2021/0000000186 Servei de recollida selectiva, transport i destrucció de paper i cartró FGC 13.610,00€ 12/07/2021
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya CONTR/2021/0000000238 Servei de formació formadors pràctiques de conducció 4.500,00€ 27/07/2021
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya CONTR/2021/0000003701 Servei de recollida selectiva de residus 1.500,00€ 17/09/2021
Fundació Navegació Oceànica de Barcelona AD 32 Reserva social material d’oficina i altres 900,00€ 01/01/2021
Institut Català de les Dones ICD-2021-13 Recollida selectiva paper, cartró i plàstic ICD 3.660,00€ 22/01/2021
Institut Català de les Empreses Culturals ICEC-2021-85 Servei de recollida de residus COVID 3.290,00€ 05/02/2021
Institut Català de les Empreses Culturals ICEC-2021-383 Servei de recollida de residus COVID 1.680,00€ 11/06/2021
Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) IDES-2021-81 Trasllat intern de material informàtic obsolet 118,00 € 22/09/2021
Institut de Seguretat Pública de Catalunya ISPC-2021-154 Servei de missatgeria interna i gestió d’aules de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 4.336,35€ 01/09/2021
Memorial Democràtic 8060-2021-001-02-01A Servei de recollida selectiva de paper i cartró, envasos, piles, tubs florescents i tòners de la seu del Memorial Democràtic al carrer Peu de la Creu 4 de Barcelona, per l’any 2021 1.638,96€ 01/01/2021
Sermetra C-2.20-2021 Recollida del paper per a reciclatge 800,00€ 13/01/2021
Servei Català de la Salut (CatSalut) SCS-2021-666 Destrucció documentació Regió Sanitària Terres de l’Ebre 425,00€ 23/06/2021
Servei Català de la Salut (CatSalut) SCS-2021-857 Recollida del paper per a reciclatge 315,00€ 13/01/2021
Servei Català de Trànsit SCT-2021-65 Servei de contenidors recollida docum. i destr. STTB 493,20€ 25/01/2021
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) 20210485 Material d¿oficina 652,78€ 05/03/2021
Universitat de Barcelona 2021000275 Destrucció confidencial de paper del Dept.de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual 150,00€ 14/01/2021
Universitat de Barcelona 2021001892 Femarec AD reserva factures destrucció documents 2021 413,22€ 03/02/2021
Universitat de Barcelona 2021001900 Destrucció de paper confidencial 1.818,18€ 03/02/2021
Universitat de Barcelona 2021003941 Recollida i destrucció documents 620,00€ 17/02/2021
Universitat de Barcelona 2021008681 Servei de recollida i destrucció de paper 1.240,00€ 22/03/2021
Universitat de Barcelona 2021010238 Servei de gestió i recollida selectiva de residus 81,92€ 08/04/2021
Universitat de Barcelona 2021012321 Recollida selectiva de residus – SDM 140,00€ 27/04/2021
Universitat de Barcelona 2021013804 Recollida trastos per destrucció 545,06€ 07/05/2021
Universitat de Barcelona 2021018878 Servei de destrucció de paper pel depart. Biblioteconomia, Documentació i Comun.Audiovisual de la UB 150,00€ 16/06/2021
Universitat de Barcelona 2021021643 Destrucció documentació gerència 224,21€ 20/07/2021

Subvencions públiques convocatòries vigents

  Referència Expedient Objecte Departament Organisme Oficial  Import total Subvenció
 Conveni Làbora Conveni Institut Municipal de Serveis Socials, ECAS, FEICAT i Creu Roja Ajuntament de Barcelona 118.139,04 €
TSF096/21/000018 MAIS – Programa de mesures actives d’inserció per a
persones destinatàries de la renda mínima d’inserció
Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 120.000,00 €
TSF093/21/000050 SIOAS – Realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya  215.000,00 €
Foment de la integració laboral de persones amb discapacitat igual o superior al 33% contractades en centres especials de treball Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 872.755,2 €
TSF088/21/000040 Realització d’accions de les unitats de suport a l’activitat professional (usap) en el marc del serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat dels Centres Especials de Treball Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 165.859,68 €
 Conveni Incorpora Fundació La Caixa  40.000,00 €
 Conveni Incorpora Formació Fundació La Caixa 22.000,00 €
TSF070/20/000478 Personal de suport – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 12.207,44 €
TSF070/20/000478 Suport familiar – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 1.215,00 €
TSF070/20/000478 Accessibilitat cognitiva – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 1.500,00 €
TSF070/20/000085 FEMCIM – Subvencions assignació tributària 0’7% IRPF Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 50.192,70 €
NO.COSPE19J11BCN – TSF041/19/00492 Prelaboral – Convocatòria ordinària de subvencions Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 790.200,00 €
21S00298-032 DAFIS – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 2.000,00 €
21S00234-009 Fer-sa Gran – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 2.500,00 €
21S00176-009 Acostem-nos al lleure – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 1.500,00 €
21S00199-009 Espai de les Famílies – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 8.000,00 €
21S00768-006 Tallers Ambientals – Activitats i serveis de districte i de ciutat Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 1.800,00 €
SLT022/21/000248 Servei de Salut Mental – Foment de la salut i suport a pacients i famílies Departament de Salut Generalitat de Catalunya 45.000,00 €
20S05754-001 Club de la Feina Virtual Promoció i reforç de l’economia social i solidària Ajuntament de Barcelona 8.000,00 €
20S00297 Servei d’Inserció al Mercat Laboral Ordinari de Femarec (ILMO) (2020-2021) Institut Municipal de les Persones amb Discapacitat Ajuntament de Barcelona 20.000,00 €
20S07772-
001
En clau de Dona Feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024 a la ciutat de Barcelona Ajuntament de Barcelona 20.000,00 €
TSF048/19/00074 Vehicles ECO Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 35.000,00 €
TSF048/19/00074 Adquisició d’equipament i maquinària pel CET Dept Treball, Afers Socials i Família Generalitat de Catalunya 26.357,48 €
PS20200034 CP Catalunya Sectorial – Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades Consorci de la Formació Contínua de Catalunya Generalitat de Catalunya 132.210,40 €
Crea Feina Ajuntament de Barcelona 5.000,00 €
SOC037/21/000236 Accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades (FOAP) Servei d’Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya 1.296.605,40 €
SOC047/20/00022 Programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de
formació
Servei d’Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya 166.346,52 €
SOC022/20/000032 Accions d’orientació i acompanyament a la inserció Servei d’Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya 122.000,00 €
CY20-00279 SAO Discapacitats Convocatòria d’Iniciatives socials Fundació La Caixa 30.000,00 €
OF20210046 Programes mixtos d’orientació i formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores afectades per un ERTO Consorci Formació Contínua Catalunya Generalitat de Catalunya 2.349.327,30 €
TSF089/21/000898 Dona’t – Convocatòria ordinària de subvencions Departament d’Igualtat i Feminismes Generalitat de Catalunya 30.954,56 €
TSF089/21/000898 Instal·lació d’una rampa a l’Espai Femarec – Convocatòria ordinària de subvencions Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 1.391,57 €
TSF089/21/000898 Accessibilitat cognitiva – Convocatòria ordinària de subvencions Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 4.174,50 €
TSF089/21/000898 Servei d’Inserció Sociolaboral (SISL) – Convocatòria ordinària de subvencions Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 47.717,06 €
TSF089/21/000898 Fer-sa gran – Convocatòria ordinària de subvencions Departament de Drets Socials Generalitat de Catalunya 36.884,90 €
21S05387-001 /
num exp 2858
Fem e-botiga Promoció i reforç de l’economia social i solidària Ajuntament de Barcelona 6.000,00 €
PRE128/21/000121 Dona’t Projectes per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes

 

Institut Català de les Dones 9.112,50 €
ARC035/21/000036 Adquisició de maquinària per millorar els sistemes de triatge  Ajuts de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització, i de reciclatge en plantes de tractament de residus de tercers Agència de Residus de Catalunya 16.693,60 €
PT20210006 CP Catalunya Transversal Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades

 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 486.403,10 €
PS20210006 CP Catalunya Sectorial Programes de Formació Professional per a l’Ocupació, de caràcter sectorial, per a persones treballadores ocupades

 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 292.342,72 €
PQ20210010 CP Formació Formal certificats Programa de formació professional de caràcter transversal d’especialitat de l’oferta de formació formal per a persones treballadores ocupades

 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 437.907,70 €
SOC020/21/000103 Joves Capacitats Orientació, Formació i Prospecció Subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei públic d’Ocupació de Catalunya (línia 1)

 

Dept Empresa i Treball 199.900,20 €
SOC020/21/000065 Joves Singulars Orientació, Formació i Prospecció Subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei públic d’Ocupació de Catalunya (línia 1)

 

Dept Empresa i Treball 123.591,40 €
SOC063/21/000016 FP Dual Programa Formació Professional Ocupacional Dual

 

Dept Empresa i Treball 312.789,36 €
RE20210002 REACT-EU Programes de formació professional per a l’ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb fons REACT-EU

 

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 494.236,80 €
SEC030/21/000060 Fem de la necessitat una oportunitat (Accessibilitat cognitiva) Xarxa d’ateneus cooperatius, projectes singulars i projectes de suport al
cooperativisme i a l’economia social i solidària, per a la promoció, la difusió i el foment de projectes
d’economia social i cooperativa
Dept Empresa i Treball 70.000,00 €
CY21-00152 Fem el món accessible (accessibilitat cognitiva) Iniciatives socials

 

Fundació La Caixa 23.990,00 €
Accessibilitat