Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Api

(Apium graveolens)

A quina família d'hortalisses pertany?

Pertany a la família Apiaceae

D'on prové?

És originari de les zones mediterrànies i de l'Orient Mitjà. Els egipcis, grecs i romans
cultivaven aquesta hortalissa com a planta aromàtica i medicinal.

Quan es sembra?

A finals de març o principis d'abril.

Com es sembra?

Entre 10-15 cm entre api i api.

Quan es rega?

L'api s'ha de regar mínim dues vegades per setmana.

Quant temps triga a créixer?

Entre 60-75 dies, però durant els mesos freds es pot allargar a 130 dies.

Quines plagues pot patir?

Aranya vermella, cuc de filferro, minador i mosca de l'api.

Quins beneficis té per a la salut?

Té vitamines B i K, així com àcid fòlic i minerals com el potassi, magnesi, calci, sodi i ferro.
Accessibilitat