Un projecte al servei de les persones i del medi ambient
CET_92

Gestió de residus
i recollida selectiva

Femarec és un centre de Gestió de Residus autoritzat amb el codi E-1818.19. A més, també estem autoritzats a transportar-los (codi T-882).
Aquest servei es realitza seguint escrupolosos controls de qualitat i de sostenibilitat mediambiental avalats per les certificacions de qualitat ISO 9001 i ISO 14001i homologat per l'Agencia de residus de Catalunya
icones_ISO_ARC_GR

30 anys treballant per la cura del medi ambient

El servei

Des de 1993, a Femarec recollim, classifiquem i gestionem residus afavorint al màxim la sostenibilitat del medi ambient, bé sigui amb el seu reciclatge o, quan no és possible, amb la seva adequada eliminació.

Actualment oferim aquest servei a quasi 700 clients amb les màximes garanties de qualitat i d’acord amb la normativa ambiental vigent.

Els residus que més gestionem a Femarec són, entre d’altres, Paper, Cartró, Ferralla, Fusta, Vidre, Plàstic o Tòner.

Femarec també som centre autoritzat per la gestió de residus perillosos com, per exemple, envasos contaminants, com ara pots de pintura i de neteja o medicaments caducats.

CET_residus5b

Consulta aquí tots els residus que tractem:

Residus que estem autoritzats a gestionar

Codi de gestor de residus: E-1818.19

Codi LER Tipus de residu
200101 Paper
200139 Plàstic
200138 Fusta
200140 Metall
200102 Vidre
080318 Tòner
200110 / 200111 Tèxtil / roba
200136 Cables
200136 Bombetes
160216 Suports òptics, magnètics i electrònics
090107 Radiografies
200301 Residus barrejats
150102 Envasos de plàstic
150106 Envasos mixtos (tetrabriks)
150104 Envasos metàl·lics
150107 Envasos vidre
150105 Envasos compostos
150111 / 160504 Aerosols
130701 Gasoil
130702 Gasolina
200113 / 160708 Dissolvents i hidrocarburs
080312 / 200128 / 080111 / 200127 Tintes, adhesius, resines, colorants i vernissos contaminats
060101 / 200114 Àcid sulfúric
060102 / 200114 Àcid clorhídric
060103 / 200114 Àcid fluorhídric
060104 / 200114 Àcid fosfòric
060105 / 200114 Àcid nítric
060106 Altres àcids
060201 / 200115 Hidròxid càlcic
060203 / 200115 Hidròxid amònic
060204 / 200115 Hidròxid potàssic
060205 / 200115 Hidròxid sòdic
060205 Altres bases
080316 Residus solucions corrosives
160601 Bateries de plom
150110 Envasos contaminats
030104 / 200137 Serradures i retalls de fusta contaminats
030205 Altres conservants de la fusta que contenen substàncies perilloses
150202 Absorbents contaminats
200125 Olis de cuina
120110 / 200126 / 080319 /120109 Olis industrials
070103 / 120301 Líquid de neteja de processos de fabricació
040216 Tints i colorants
060315 / 200115 Òxids metàl·lics
160904 Substàncies oxidants
060313 / 200115 Sals amb metalls pesants
060403 Arsènic
060404 Mercuri
060405 Residus que contenen altres metalls pesants
060902 Fòsfor
060602 Sulfurs
061302 / 060702 Carbó actiu
160604 / 160603 / 200133 / 200134 / 160602 Piles alcalines, botó i acumuladors
200121 Fluorescents i altres residus amb mercuri
080317 Pols de tòner
160103 Pneumàtics
090101 Solucions revelatge o impressió
100114 Pols o escòries que contenen substàncies contaminants
100810 Escumes contaminades
140601 Clorofluorocarburs (CFC)
160211 / 200123 Equips rebutjats que contenen CFC
200135 / 200136 / 160215 / 160214 RAEE
070599 / 200132 Medicaments caducats
180108 / 180207 Medicaments citotòxics
180106 / 180205 Productes químics hospitalaris o veterinaris
200129 Detergents i desinfectants
070214 Additius fabricació plàstic
060802 Silici
180104 / 180203 Residus sanitaris no objectes de requisits per prevenir infeccions
180109 / 180208 Medicaments diferents al codi 180108 i 180207
150203 Filtres d’aire acondicionat
160506 Productes químics de laboratori que contenen substàncies perilloses
160113 Líquids de frens
160112 Sabates de frens
160114 Anticongelants que contenen substàncies perilloses
160107 Filtres d’oli
020108 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses
160507 / 160508 Productes químics orgànics i inorgànics rebutjats que consisteixen en o contenen, substàncies perilloses
160807 Catalitzadors usats amb substàncies perilloses

Residus que estem autoritzats a transportar

Codi de transport de residus: T-882

 • Residus sòlids fàcilment inflamables
 • Residus sòlids i pastosos fermentables i llots de depuradora
 • Residus sòlids, granulats o terrosos (sorres, terres,escòries…)
 • Pols fines (cendres volants)
 • Olis vegetals
 • Piles i bateries de tot tipus
 • Fluorescents i llums de vapor de mercuri
 • Altres residus sòlids no inclosos als altres grups
 • Residus líquids i pastosos inflamables (dissolvents, hidrocarburs)
 • Àcids, bases i altres residus corrosius
 • Residus líquids no corrosius i no inflamables
 • Residus de sals minerals, biocides, catalitzadors
 • Olis minerals
 • Bidons que han tingut matèries tòxiques
 • Residus amb PCB i PCT
 • Medicaments i cosmètics caducats
 • Residus especials en petites quantitats (restes de laboratori, farmàcies)
 • Pneumàtics
 • Frigorífics
 • Residus sanitaris del grup III
 • Residus citotòxics

Altres residus

Per gestionar i recollir qualsevol tipus de residu que Femarec no estigui autoritzat directament a gestionar i/o transportar, oferim la possibilitat de facilitar el transport i la gestió a través d’empreses degudament autoritzades per a cada residu concret, esdevenint Femarec l’únic interlocutor amb la seva empresa.

Les empreses, com a potencials productores de residus, estan subjectes a les disposicions que estableix l’Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya sobre la seva gestió i transport.

A més, segons la legislació d´Hisenda ordenança fiscal 3.4, totes les empreses que recuperen els seus residus per altra via que no sigui l’Ajuntament tenen una bonificació a descomptar en la taxa anual d’escombraries.

contacte
Contacta amb nosaltres!
Tl. 93 303 53 28
Fax: 93 303 53 29
gestioderesidus@femarec.cat

Oferim a l'empresa la forma més còmoda, fàcil i responsable d'eliminar els seus residus

Contenidors

CET_residus6

Per tal d’ajustar-nos a les necessitats d’emmagatzematge de cada client i facilitar al màxim el procés de recollida selectiva, oferim una completa gamma de papereres i contenidors de diferents capacitats i especialment dissenyats per a les diferents tipologies de residus:

Tens dubtes d'on va cada residu?

Des de 1993, recollim i gestionem els residus d'un gran nombre d'empreses. En tot aquest temps, hem detectat moltes tipologies de residus i les necessitats específiques de cada client que ens ha permès crear noves seccions especialitzades dins del propi centre amb l’objectiu de reduir residus i reutilitzar-los en la mesura que sigui possible.
CET_70

Magatzem de residus especials

Així mateix comptem amb l'únic magatzem de l'àrea metropolitana de Barcelona, degudament equipat i homologat per albergar residus especials i/o perillosos.

La gestió de residus de Femarec en xifres

15
Vehicles de diverses capacitats de càrrega que cada dia recorren els carrers de casa nostra.
IMG_0109

Compromís mediambiental

La flota de vehicles de Femarec, incorpora 5 vehicles elèctrics de zero emissions i 3 ECO que funcionen amb propulsió de gas.
3000 Tm
Mitjana de tones de residus gestionades a l'any.
5000
Superfície destinada a la gestió de diferents tipologies de residus.

Treu-ne profit!

Et convidem a conèixer la resta del centre, una oportunitat excel·lent per viure de primera mà com s’organitza i es treballa en un CET i, així, comprendre l’immens valor social que comporta.

Clica el botó i descobreix tots els avantatges que pots obtenir al contractar els nostres serveis!

Contacte

Vols més informació?

Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu:

  Condicions especificades a l'Avis Legal i a la Politica de Privacitat

  Marca conforme estàs d'acord amb les condicions legals: (requerit)

  Consulta tota la nostra oferta de serveis a les empreses

  Galo avall

  Accessibilitat