Un projecte al servei de les persones i del medi ambient
CentreDia_4

Servei de Suport i Rehabilitació en Salut Mental

Servei de rehabilitació comunitària que, des de l’any 2001, atén de manera especialitzada a persones adultes amb un diagnòstic de trastorn mental, amb fins rehabilitadors, inclusius i normalitzadors.
Dispositiu autoritzat en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut amb el número E08676840.

A diferència dels Centres de Dia i els Serveis de Rehabilitació Comunitària del Servei Català de la Salut, el Servei de Salut Mental de Femarec contempla l’ajustament dels programes personals per aquelles persones usuàries amb trastorn mental que també conserven l’activitat laboral, sense que aquesta darrera sigui objecte de la nostra intervenció.

Patologies diagnosticades:

Les persones amb un diagnòstic de Trastorn Mental Sever poden presentar necessitats diverses vinculades a la pròpia malaltia, la qual pot generar dificultats a nivell psicosocial, manifestant moltes d’elles discapacitats o limitacions en el seu funcionament psicològic i social autònom.

La població amb aquestes característiques té més risc de patir situacions de desigualtat social i és especialment vulnerable a les situacions d’estrès.

Cal tenir en compte, a més, la important càrrega familiar que això genera.

Objectius generals del projecte:

  • Promoure i protegir la salut.
  • Prevenir la malaltia i els seus factors de risc.
  • Prevenir i atendre la cronicitat.
  • Participar del procés de recuperació de la persona tenint com a principal objectiu la seva qualitat de vida, prioritzant l’apoderament i la participació d’aquesta i de la seva família d’acord amb les expectatives pròpies. Aconseguir que les persones amb TMS tinguin una forma de vida satisfactòria és l’objectiu fonamental de la nostra estratègia d’intervenció.
  • Oferir recolzament, assessorament i formació a les famílies.
  • Recolzar, col·laborar i coordinar-se amb els Serveis de Salut Mental de referència, Serveis Socials i altres recursos sociocomunitaris per a afavorir i articular una atenció integral que promogui els processos d’autonomia, rehabilitació i suport comunitari adaptats a les necessitats de cada persona usuària.
  • Actuar com a agents promotors de salut mental des d’una perspectiva de gènere.
  • Actuar com a agents promotors d’un envelliment actiu, segur i saludable.
  • Garantir entorns segurs i saludables, mitjançant la prevenció i la promoció de la salut mental entre les persones ateses.

El Servei de Salut Mental potencia les habilitats socials, la interacció amb els demés i la participació activa dins la comunitat de les persones amb trastorn mental així com l'atenció a les seves famílies.

Amb la col·laboració de:

Dept de Salut

Accessibilitat