Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Espinacs

(Spinacia oleracea) 

A quina família d'hortalisses pertany?

Pertanyen a la família quenopodiàcia.

D'on prové?

Són originaris del sud-oest asiàtic.

Quan es sembra?

A finals d'estiu (agost-setembre).

Com es sembra?

Es fa directament al sòl a 2 cm de profunditat. Als horts o bancals es fan fileres separades per 30 cm i en testos s’escampen les llavors per tota la superfície.

Quan es rega?

Es reguen cada tres dies.

Quant temps triga a créixer?

Tarden a créixer de 40 a 50 dies després de la germinació.

Quines plagues pot patir?

Pugons, nematodes, mosca de la remolatxa, míldiu i virus del mosaic.

Quins beneficis té per a la salut?

Els espinacs tenen vitamines K, A, C, i B2, que són beneficioses per als ossos i per la vista.
Accessibilitat