Projectes d’inserció sociolaboral

Per aconseguir la inserció sociolaboral de les persones més vulnerables, realitzem ininterrompudament un conjunt d’accions innovadores que incideixen directament en el seu procés d’integració i qualitat de vida.

Treballem a través d’un tractament holístic i personalitzat que explora els coneixements, les aptituds, les actituds, l’entorn, les necessitats i les aspiracions de cada persona.

Tracem de manera conjunta amb les persones participants el disseny de les actuacions més adients per a la seva inserció.

Què fem i com?

A Femarec incorporem una metodologia innovadora, defugint de mòduls tancats i de les sessions magistrals, apostant per una intervenció holística, creativa i vivencial.

Les persones participants són les investigadores dels seus propis continguts d’aprenentatge: recullen, analitzen, seleccionen, exposen i autoavaluen l’assoliment de les diverses temàtiques a tractar. L’equip professional actua com a agent facilitador d’aquest procés.

Abast del servei en el 2019:

1.404 Persones ateses

11 Programes d'inserció

Què pretenem?

Apoderar la persona per aconseguir la inserció sociolaboral.
Dotar-la de competències per posicionar-se davant la societat d’una manera crítica, reflexiva i participativa.
Augmentar la participació en l’entorn comunitari i conscienciar en perspectiva de gènere.

Fases de la intervenció

Fase 1

Selecció, acollida i valoració

Captació de les persones participants i disseny del pla individual d’inserció i el pla de desenvolupament competencial.

Fase 2

Intervenció

Apoderament de la persona a nivell personal i professional per tal d’assolir la seva integració social i laboral.

Fase 3

Manteniment

Acompanyament en l’adaptació al lloc de treball i garantir el manteniment de la feina.

Fase 4

Tancament

Anàlisi i avaluació dels resultats obtinguts en relació amb els objectius previstos, i derivació a altres recursos si s’escau.
Contacte

Si t’interessen aquests projectes o desitges fer-nos qualsevol consulta, no dubtis en contactar-nos!

about2-img-12

Telèfon

93 243 72 72
fax

Fax

93 238 00 06
about2-img-13

Email

dpch@femarec.cat

Una treball cooperatiu

puzzle

Aquests serveis els duen a terme un equip interdisciplinari coordinat amb els i les professionals de referència assistencial dels diferents recursos de la xarxa de serveis socials, salut mental i sòciosanitaria, pública i privada i en col·laboració amb els Departaments d’Empresa i Ocupació i al Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Per poder desenvolupar-los, Femarec depèn dels ajuts i col·laboracions que pugui rebre, per la qual cosa destinem molts esforços a cercar el compromís de l’empresa privada i de les administracions públiques, ja sigui directament a través de donacions canalitzades per la Fundació Femarec o a través de les diverses convocatòries d’ajuts.

CA ES
Accessibilitat