Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Projectes d’inserció sociolaboral

Per aconseguir la inserció sociolaboral de les persones més vulnerables, realitzem ininterrompudament un conjunt d’accions innovadores que incideixen directament en el seu procés d’integració i qualitat de vida.

Treballem a través d’un tractament holístic i personalitzat que explora els coneixements, les aptituds, les actituds, l’entorn, les necessitats i les aspiracions de cada persona.

Tracem de manera conjunta amb les persones participants el disseny de les actuacions més adients per a la seva inserció.

Què fem i com?

A Femarec incorporem una metodologia innovadora, defugint de mòduls tancats i de les sessions magistrals, apostant per una intervenció holística, creativa i vivencial.

Les persones participants són les investigadores dels seus propis continguts d’aprenentatge: recullen, analitzen, seleccionen, exposen i autoavaluen l’assoliment de les diverses temàtiques a tractar. L’equip professional actua com a agent facilitador d’aquest procés.

Abast del servei en el darrer any:

1649
Persones ateses
12
Programes d'inserció
  • EM ILMO: Atén a persones amb discapacitat i/o trastorn de la salut mental, amb l’objectiu d’empoderar-les per construir el seu projecte de vida i professional i millorar la seva ocupabilitat.
  • Dona’t: Integració sociolaboral de dones víctimes de violència masclista.
  • Làbora: Treballa per al foment de l’ocupació i apropa les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral.
  • MAIS: Programa de Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Orienta: Pretén definir i millorar el projecte professional de les persones.
  • SAO: Treballa per la consecució d’una feina i la seva millora mitjançant processos conjunts d’orientació, formació pràctica en habilitats laborals i inserció dinàmics.
  • SIOAS: Integració social i laboral de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.
  • FEM DONA: Pretén apoderar a les dones per millorar el seu projecte de vida i professional

Què pretenem?

Empoderar la persona per aconseguir la inserció sociolaboral.
Dotar-la de competències per posicionar-se davant la societat d’una manera crítica, reflexiva i participativa.
Augmentar la participació en l’entorn comunitari i conscienciar en perspectiva de gènere.

Fases de la intervenció

1

Selecció, acollida i valoració

Captació de les persones participants i disseny del pla individual d’inserció i el pla de desenvolupament competencial.

2

Intervenció

Apoderament de la persona a nivell personal i professional per tal d’assolir la seva integració social i laboral.

3

Manteniment

Acompanyament en l’adaptació al lloc de treball i garantir el manteniment de la feina.

4

Tancament

Anàlisi i avaluació dels resultats obtinguts en relació amb els objectius previstos, i derivació a altres recursos si s’escau.

Una treball cooperatiu

grup

Aquests serveis els duen a terme un equip interdisciplinari coordinat amb els i les professionals de referència assistencial dels diferents recursos de la xarxa de serveis socials, salut mental i sòciosanitaria, pública i privada i en col·laboració amb el Departament d’Empresa i Coneixement i el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.

Per poder desenvolupar-los, Femarec depèn dels ajuts i col·laboracions que pugui rebre, per la qual cosa destinem molts esforços a cercar el compromís de l’empresa privada i de les administracions públiques, ja sigui directament a través de donacions canalitzades per la Fundació Femarec o a través de les diverses convocatòries d’ajuts.

Contacte

Si t’interessen aquests projectes o desitges fer-nos qualsevol consulta,
no dubtis en contactar-nos!

about2-img-12

Telèfon

93 243 72 72
fax

Fax

93 238 00 06
about2-img-13

Email

dpch@femarec.cat
icona_ISO_qualitat

Els serveis a les persones de Femarec gaudeixen de la certificació de Qualitat UNE EN ISO 9001.

Accessibilitat