Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Bleda

Planta silvestre o conreada
(Beta vulgaris subsp. vulgaris Cicla)

A quina família d'hortalisses pertany?

La bleda pertany a la família de les Quenopodiàcies.

D'on prové?

La procedència de la bleda és la regió costanera d’Europa.

Quan es sembra?

La bleda es sembra als mesos de març, abril, maig, juliol i agost.

Com es sembra?

La bleda es sembra deixant una distància de 30 centímetres entre planta i planta.

Quan es rega?

La bleda s’ha de regar de manera freqüent però sense fer basses amb l’aigua.

Quant temps triga a créixer?

La bleda triga a créixer entre 60 i 80 dies. Es pot collir la planta sencera o es poden anar tallant les fulles més grans.

Quines plagues pot patir?

Les plagues més habituals de la bleda són el pugó i l’oïdi.

Quins beneficis té per a la salut?

Es tracta d’un aliment amb un alt contingut en fibra.
Accessibilitat