Un projecte al servei de les persones i del medi ambient
AvioPaper_FemFutur2023_2

Persones al servei
de la Persona

Femarec, sccl. és una cooperativa d’acció social que treballa des del 1991 per la inserció social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió, atenent les persones en els àmbits d’orientació laboral, millora de l’ocupabilitat, atenció psicològica i assistencial, formació ocupacional, formació continuada a professionals, Servei de Salut Mental, Centre Especial de Treball, serveis a les empreses, activitats culturals i d’oci, Servei de Prelaboral i projectes socials i d’intercanvi d’experiències.

Solucions per a tu, progrés per a tothom

avionet_1_blanc

Què vol dir l’avió de paper?

Un avió de paper és un element molt senzill fet majoritàriament a partir del reaprofitament d’un full vell i en desús. Ara bé, si el tractem amb cura i el manipulem amb destresa aconseguirem un objecte extraordinari capaç d’afrontar un dels reptes més grans i màgics: VOLAR!
No importa en quina situació o estat es trobi un objecte o una persona, si entenem les seves necessitats i les seves potencialitats podem aconseguir extreure’n un gran valor.
Aquesta és la filosofia del projecte Femarec.

Un referent
del sector social

Ens caracteritza la nostra exigència en l’obtenció de resultats socials i productius que es puguin utilitzar com a eines de referència a traves de la recerca i la innovació constant d’estratègies i metodologies basades amb l’aprenentatge significatiu, el treball en xarxa, la teoria ecològica dels sistemes, el model competencial i la perspectiva de gènere, entre d’altres.

Amb aquesta finalitat, promovem:

El treball com a eix principal d'integració

L'intercanvi d'experiències i coneixements amb d'altres organitzacions europees

La promoció del diàleg entre l'Administració Pública, el sector empresarial privat i la iniciativa privada amb finalitats socials

Femarec compta per fer-ho possible amb un equip de professionals especialista en diversos àmbits: psicologia, pedagogia, educació social, treball social, integració social, dret, prevenció de riscos laborals, ciències polítiques, medi ambient, comunicació, publicitat i relacions públiques, administració, informàtica i direcció de producció.

TallAmbientalsnoiaMon_2

El Projecte Femarec enfoca tota l'activitat envers dos objectius:

La igualtat d’oportunitats per a les persones més desafavorides

La cura del medi ambient

Visió

Volem ser un projecte de referència en la cerca eficient de resultats socials i econòmics, mitjançant l’atenció global de la persona i fomentant la corresponsabilitat dels sectors públic i privat, esdevenint-ne el nexe.

Missió

Potenciem i desenvolupem les aptituds individuals i grupals des de dos pilars bàsics: la formació i el desenvolupament personal, i el treball constant per la integració social, laboral i cultural de les persones en risc d’exclusió social.

Valors

Solidaritat, integració, professionalitat, eficàcia, compromís, il·lusió, superació, perseverança i innovació.

.

Cronologia del Projecte Femarec

(clica sobre els anys per accedir al contingut)

Aprendre fent

Aconseguim recursos per formar en un ofici a persones amb discapacitat intel·lectual. La formació es fa a mida segons les competències necessàries per inserir-se a la feina amb el mètode que avui es coneix com aprenentatge significatiu.

Creixem

Incorporem a dones i a joves en situació de vulnerabilitat en les nostres actuacions d’inserció. Més tard, atenem d’altres col·lectius com les persones immigrades o en risc de pobresa.

Un projecte social, ambientalment útil

Creem el Centre Especial de Treball, dedicat a la recollida selectiva de residus, molt abans que existís cap llei en aquesta matèria. Poc després generem noves línies de producció relacionades amb la recuperació de diversos dispositius i maquinària, augmentant la dificultat de les tasques de les persones usuàries.

Professionalitzem

Som les precursores en la formació continuada en els serveis d’atenció a les persones, qualificant als seus professionals.

La nostra metodologia de treball

Actuem de forma global

Capacitem la persona no només en el camp tècnic o professional, sinó també en
múltiples facetes transversals i culturals que l´ajudaran a assolir un nivell molt més alt d´autonomia personal.
Llegir més

Orientem i acompanyem

Fem un acompanyament en tot el seu procés cap a la integració social, amb la finalitat que aquesta esdevingui més sòlida i perdurable en el temps.
Llegir més

Promovem valors

Focalitzem els nostres esforços per a modificar la visió que la societat té de les
persones més vulnerables, promovent valors de tolerància i solidaritat.
Llegir més

Compromeses
amb el desenvolupament sostenible
i l'economia circular

Més sobre Femarec:

Accessibilitat