Prelaboral_Hortet_logo3

Els productes
del nostre hortet

Servei Prelaboral / Servei d'Integració Sociolaboral

Bròcoli

(Brassica oleracea var. italica)

A quina família d'hortalisses pertany?

El bròcoli és una planta del gènere i espècie de la col dins la família de les Brassicàcies.

D'on prové?

Dels països amb climes temperats de la Mediterrània oriental, al Pròxim Orient.

Quan es sembra?

A la tardor i a l'hivern.

Com es sembra?

Es poden plantar a uns 2 cm de la superfície de terra, deixant uns 15 cm entre planta i planta.

Quan es rega?

A la tardor i l'hivern es rega amb dies espaiats i a l’estiu es rega cada dia.

Quant temps triga a créixer?

Entre 80-140 dies.

Quines plagues pot patir?

Papallona de la Col, Cuc Mesurador, Àfids, Mosca Blanca, Pugó Negre.

Quins beneficis té per a la salut?

Protector de càncer, font de ferro contra l'anèmia, depura l'organisme i va bé per la menopausa.
Accessibilitat