Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Tag: #discapacitatintelectual

L’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, en perill davant la falta de compromís polític
Situació del mercat de treball de les persones amb discapacitat, informe Idescat 2021
12 reptes socials prioritaris per la Taula d’entitats del Tercer Sector
Servei de Suport a l’exercici de la capacitat de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental
Persones amb discapacitat intel·lectual alerten a la Generalitat de Catalunya de les dificultats que afronten a l’hora d’accedir al mercat laboral
CA ES
Accessibilitat