Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Tag: #discapacitatintelectual

Situació del mercat de treball de les persones amb discapacitat, informe Idescat 2021
12 reptes socials prioritaris per la Taula d’entitats del Tercer Sector
Servei de Suport a l’exercici de la capacitat de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental
Persones amb discapacitat intel·lectual alerten a la Generalitat de Catalunya de les dificultats que afronten a l’hora d’accedir al mercat laboral
Situació actual de les persones amb discapacitat intel·lectual
Propòsit Femarec
Accessibilitat