Un projecte al servei de les persones i del medi ambient
FemWhats

FEM Whats

El programa FEM WHATS pretén millorar el projecte professional de les persones així com identificar i desenvolupar les competències necessàries per promoure la seva inserció laboral.
Està dissenyat especialment per a persones que no poden venir a cercar feina presencialment i per aquest motiu, tot l'assessorament es fa a través de Whatsapp (xat, videotrucada...). Només cal assistir a una sessió d'acollida per signar documentació i proporcionar el telèfon per fer les sessions pactades.

A qui va dirigit?

 • Persones que certifiquin risc o situació d’exclusió social.
 • Persones treballadores en empresa ordinària que viuen una situació precària i requereixen una millora de l’ocupabilitat, sent incompatible la presencialitat a Femarec.
 • Persones cuidadores que estan a càrrec de persones dependents i que les sessions presencials regulars són incompatible amb la cura.
 • Persones que estiguin estudiant en el torn de matí i no es puguin desplaçar fins a la nostra oficina.
 • Persones amb discapacitat i/o trastorn de la salut mental (TSM) que tenen dificultats en el desplaçament, per motius de desorientació als espais.
 • Altres casos de dificultat justificada per la no presencialitat de l’atenció, es tindrà en compte si el programa s’ajusta a la seva demanda.

Documentació necessària:

 • Còpia DONO (Full d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya, com a demandant d’ocupació).
 • Còpia DNI/NIE.
 • Fotocòpia del Certificat de Discapacitat, si escau.
 • Fotocòpia de la Renda Garantida de Ciutadania  (RGC) o Certificat de risc d’exclusió, si escau.

Objectius:

Dissenyem experiències d’aprenentatge (activitats) que permeten a la persona:

 • Millorar el benestar biopsicosocial de la persona que participa al programa.
 • Aconseguir la integració sociolaboral construint-se com una persona preparada per a fer front a les exigències i a la realitat del mercat laboral i formatiu actuals.
 • Millora de les seves competències digitals.
Contacte

Si desitges fer-nos qualsevol consulta, no dubtis en contactar-nos!

about2-img-12

Telèfon

93 243 72 72
fax

Fax

93 238 00 06
about2-img-13

Email

dpch@femarec.cat

Amb el suport del Departament de Drets Socials:

drets socials h3

icona_ISO_qualitat

Els serveis a les persones de Femarec gaudeixen de la certificació de Qualitat UNE EN ISO 9001.

Accessibilitat