Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Tag: projectes socials

L’Ajuntament de Barcelona col·labora amb el Servei d’Inclusió Laboral al Mercat Ordinari (ILMO) de Femarec
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies col·labora amb Femarec
L’Ajuntament de Barcelona col·labora amb diversos projectes socials de Femarec
CA ES
Accessibilitat