Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Els Departaments de Drets Socials i Igualtat i Feminismes col·laboren amb Femarec

Els Departaments de Drets Socials i Igualtat i Feminismes col·laboren amb Femarec

Gràcies a la col·laboració del Departament de Drets Socials i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Femarec ha pogut donar continuïtat a diversos projectes durant l’any 2021, en el marc de la convocatòria ordinària de subvencions. D’una banda, el Servei de Prelaboral segueix subvencionat en el marc de la convocatòria 2019; de l’altra, en la darrera convocatòria hem obtingut finançament per un total de cinc projectes, alguns d’ells anuals i d’altres biennals.

Prelaboral 

Des del servei de Prelaboral atenem diverses persones amb trastorn mental i/o discapacitat intel·lectual que requereixen d’un procés de rehabilitació laboral abans d’obtenir una feina. Les persones beneficiàries del projecte participen en diversos tallers on se les prepara per diferents tasques laborals i se’ls ensenyen habilitats actitudinals i socials. 

Servei d’Integració Sociolaboral (SISL) 

El Departament de Drets Socials ens ha donat el seu suport amb diversos projectes, com és el cas del SISL. Aquest és un recurs d’atenció social adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o alteracions conductuals que, per diversos motius, no es troben en condicions d’accedir directament al mercat laboral ni d’afrontar de manera autònoma la integració sociolaboral. 

L’objectiu d’aquest projecte és el d’ajudar aquestes persones a adquirir, recuperar i/o mantenir les habilitats i capacitats relacionades amb la inserció laboral, a més de treballar competències transversals com les habilitats de relació interpersonal
Aquest programa està subvencionat també per al present 2022.

Accessibilitat

A més, enguany també hem rebut de nou el suport d’aquest departament per a millorar l’accessibilitat del nostre nou local, com en anys anteriors des que vam arribar al nou centre.Aquesta ajuda ha permès cobrir una part de les despeses que ha suposat la fabricació i muntatge d’una rampa a les nostres instal·lacions, situada al Departament de Formació de l’entitat.

Gràcies a accions com aquesta, podem garantir l’accés universal a les nostres instal·lacions, eliminant possibles barreres per aquelles persones que tenen discapacitat física o mobilitat reduïda i, alhora, facilitant el seu desplaçament pel nostre centre.

Accessibilitat cognitiva

Un any més, des del Departament de Drets Socials, rebem el suport pel nostre servei d’Accessibilitat cognitiva. La lectura fàcil no només és una tècnica de redacció, sinó és un procés que compta amb les pròpies persones lectores beneficiàries pel seu desenvolupament. La primera part del procés es denomina validació, i és on es posen a prova els textos adaptats per part d’un grup de persones heterogènies. La validació s’alinea amb l’esperit del disseny per totes, que pretén comptar amb les persones usuàries per executar les millors solucions. Aquest test permet donar una major seguretat de que el text obtingut serà eficaç i complirà la seva funció: donar accés a la informació a persones amb dificultats de comprensió lectora. Així doncs la validació posa de manifest que es poden aconseguir productes comprensibles per la gran majoria de persones amb dificultats.

Gràcies a aquest projecte ha estat possible la creació de documents informatius per a persones usuàries i la seva adaptació en lectura fàcil.

Fer-sa gran

La totalitat de les persones treballadores del CET tenen discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental sever, col·lectiu que envelleix més ràpid que la resta i que pateix abans els canvis que dificulten seguir treballant amb la mateixa eficiència. No obstant, l’activitat laboral els és indispensable, ja que es constitueix com l’eix central del seu procés de socialització. Per això, cal treballar per pal·liar certs efectes de la vellesa.

El Fer-sa gran engloba un programa d’actuacions transversals i complementàries a l’activitat laboral de les usuàries, així com un seguiment individual que tingui especial cura del seu procés d’envelliment que, en qualsevol cas, les ajudi a arribar a l’edat de prejubilació en bones condicions i amb un bon rendiment laboral.
Aquest programa està subvencionat també per al present 2022.

Dona’t

El Departament d’Igualtat i Feminismes ha donat suport al programa Dona’t, que ha ofert atenció a un total de 8 dones durant aquest 2021, que han patit algun tipus de violència de gènere i/o que es troben en situació greu de vulnerabilitat degut a la violència viscuda o bé que es troben en situació de risc de patir-ne, que estiguin o hagin passat per un procés socioterapèutic i que necessitin culminar el seu procés mitjançant un acompanyament per les permeti accedir al mercat laboral.
Aquest programa està subvencionat també per al present 2022.

Inserció sociolaboral amb Femarec

Femarec portem des de 1991 treballant per a la plena inserció social, laboral i cultural de col·lectius en situació de vulnerabilitat, en especial amb persones que pateixen discapacitat intel·lectual i especials dificultats. Hem inserit laboralment al voltant de 140 persones al nostre Centre Especial de Treball i també formem i orientem a través del nostre departament de formació.

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accessibilitat