Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

L’Ajuntament de Barcelona dona suport al Club de la Feina virtual de Femarec

L’Ajuntament de Barcelona dona suport al Club de la Feina virtual de Femarec

El Club de la Feina virtual és un servei que ofereix acompanyament, informació, orientació i assessorament per a la recerca autònoma de feina, atenent, de forma presencial i virtual, persones que han finalitzat la seva participació dins d’altres accions de Femarec, per tal de donar-los-hi continuïtat i seguir treballant la seva inserció. Gràcies al suport rebut per l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la Convocatòria de Subvencions de l’Economia Social i Solidària 2020, hem pogut reconvertir el Club de la Feina en la seva modalitat virtual, adaptant-la a les necessitats actuals.

Malgrat la Covid-19, la inserció ha estat de més del 55%

El col·lectiu diana al qual s’ha adreçat el projecte han estat 276 persones en risc d’exclusió social i susceptibles de veure’s afectades per la bretxa digital. Aquest ha estat un col·lectiu heterogeni format per persones que es troben en situació de risc d’exclusió social, segons els informes dels serveis públics competents, com per exemple: mares o pares monoparentals, famílies desnonades, persones sense sostre, aturades de llarga durada i majors de 45 anys, persones en situació d’atur que no tenen dret a cap prestació o subsidi, migrades extracomunitàries, persones que hagin exercit o estiguin exercint la prostitució, persones transsexuals i/o transgèneres i/o intersexuals, persones amb discapacitat intel·lectual i especials dificultats, així com d’altres en situació d’exclusió o en risc. Les persones destinatàries d’aquest projecte havien ja finalitzat la seva participació dins d’altres accions de Femarec i, a més, son susceptibles de veure’s afectades per la problemàtica de l’escletxa digital. Del total de persones ateses, n’hem inserit 156 (55,6%) al mercat de treball.

La pandèmia ha afectat les accions presencials i de contacte amb la comunitat, fet que ha provocat més accions individuals i virtuals. Cal destacar que Femarec, des de l’arribada de la Covid-19, ha dut a terme la implantació d’accions d’atenció a les persones en modalitat virtual, de manera que a dia d’avui combina tant la presencialitat com la virtualitat en les seves activitats. Aquest fet és un dels motius principals de la reconversió del present projecte que anteriorment es realitzava únicament de manera presencial.

Femarec i la inserció sociolaboral

El Club de la Feina virtual és un dels projectes d’inserció sociolaboral de Femarec. Durant el 2020, vam atendre en els nostres programes, un total de 10, a 1.195 persones en situació de vulnerabilitat.

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accessibilitat