Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Tag: insercio

Com podem ajudar la teva empresa des del CET de Femarec
Persones amb discapacitat intel·lectual alerten a la Generalitat de Catalunya de les dificultats que afronten a l’hora d’accedir al mercat laboral
El Programa Orienta per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció
El SOC, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu col·laboren amb el Projecte SINGULARS.
L’Ajuntament de Barcelona dona suport al Club de la Feina virtual de Femarec
CA ES
Accessibilitat