Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

El Programa Orienta per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció

El Programa Orienta per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció

Femarec implementa el Programa Orienta, actuació que està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’ocupació Estatal (SEPE). El Programa és un servei personalitzat d’orientació professional i d’acompanyament a la inserció per millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció de les persones demandants d’ocupació mitjançant accions d’orientació per millorar la recerca de feina i les possibilitats de trobar un lloc de treball. De la mà de la persona tècnica orientadora, s’identificarà i desenvoluparà les competències necessàries per posicionar la persona participant en el mercat laboral i aconseguir l’objectiu de la seva inserció laboral.

El Programa Orienta va dirigit a les persones demandants d’ocupació en situació d’atur i a aquelles persones treballadores en situació de precarietat laboral, que es troben inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d’iniciar el programa i que compleixen els següents requisits:
– Coneixement de l’idioma Català o Castellà.
– Disposar de coneixements d’ofimàtica.
– Tenir disponibilitat i interès per participar.

L’actuació de Femarec es duu a terme amb una perspectiva integral on es té en compte no sols el conjunt de variables que condicionen la inserció de la persona participant sinó també els serveis i recursos complementaris del territori que contribueixen a l’assoliment de les finalitats plantejades. És a dir, proposem l’anàlisi de l’ocupabilitat i la informació sobre les tècniques de recerca de feina: canals i autocandidatures; la definició de l’objectiu professional mitjançant un itinerari personalitzat d’inserció; el desenvolupament i autoconeixement ocupacional amb entrenaments d’habilitats i els recursos TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) i TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) fins a l’acompanyament durant tot el procés d’inserció amb sessions individuals i grupals ajustades a les necessitats de cada persona participant i en relació amb el coneixement de l’entorn productiu, la xarxa empresarial i els perfils professionals més demandats.

La tasca social de Femarec

Des de 1991, es dedica a facilitar la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social per diverses raons: atur, immigració, discapacitat, trastorn mental, dones, joves entre d’altres. L’entitat ha atès més de 45.700 persones d’aquests col·lectius en aquests 30 anys de trajectòria, inserint-ne més de 13.500 al mercat laboral.

Gràcies al suport de:

Logos ORIENTA 4

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat