Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Autor/a:Carmina Marsinach

Servei de suport a l’exercici de la capacitat de les persones amb discapacitat i problemes de salut mental
Femarec millora la senyalització de les seves instal·lacions perquè siguin més accessibles
A Femarec ens agrada fer soroll!
Sis consells per un consum responsable durant les festes
Aprendre català, una eina per trobar feina
El Govern aprova el nou Codi d’Accessibilitat que incorpora l’accessibilitat cognitiva
Accessibilitat