Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Dia Mundial de la Justícia Social: La lluita per garantir la igualtat d’oportunitats

Dia Mundial de la Justícia Social: La lluita per garantir la igualtat d’oportunitats

Una societat justa ha de garantir que totes les persones visquin en igualtat d’oportunitats. Avui 20 de febrer és el Dia Mundial de la Justícia Social un dia que pretén contribuir a reduir les desigualtats perquè tothom pugui tenir una vida digna i es garanteixin els drets humans de les persones. Des de Femarec fa anys que treballem per millorar la qualitat de vida de les persones vulnerables o en risc d’exclusió social per garantir la igualtat d’oportunitats de les persones més desafavorides.

El 26 de novembre del 2007, l’Assemblea General de l’ONU declara que cada 20 de febrer se celebrarà el Dia Mundial de la Justícia Social, que es va començar a celebrar a partir del 2009. La celebració d’aquest dia vol conscienciar sobre la necessitat d’erradicar la pobresa, promoure l’ocupació plena i el treball digne, la igualtat de gènere i el benestar social.

La justícia social travessa diferents àmbits de les nostres vides per fomentar l’accés equitatiu a elements bàsics com l’educació, l’habitatge, la sanitat o el treball i evitar qualsevol mena de discriminació:

  • Educació: Tothom ha de tenir accés a una educació pública i de qualitat, en un sistema educatiu que garanteixi la inclusió de les persones amb discapacitat, que permeti que en un futur tots els alumnes puguin tenir igualtat d’oportunitats. La formació postobligatòria per a persones amb discapacitat intel·lectual, per exemple, és pràcticament inexistent. Des de Dincat, fa anys que reclamen una educació més inclusiva com exposen en aquest manifest.
  • Habitatge digne: L’habitatge digne és un dret bàsic recollit, entre d’altres, a la Declaració dels Drets Humans. Així i tot, les administracions encara no han impulsat mecanismes suficients per garantir-lo. L’accés a l’habitatge és clau per al desenvolupament de les persones.
  • Atenció sanitària: Les persones amb pocs recursos o situació de pobresa tenen més dificultats per accedir a l’atenció sanitària i poder tenir una alimentació saludable o un habitatge digne, dos pilars fonamentals per estar sa. La pobresa i l’exclusió tenen alt impacte en la salut de les persones, tal com s’explica en aquest reportatge de La Confederación de Salud Mental España. Per aquest motiu, les persones en situació vulnerable han de tenir accés a un sistema sanitari públic i de qualitat.
  • Treball digne: El treball digne permet a les persones desenvolupar-se i participar en societat. L’accés a l’ocupació i la retribució justa facilita el reconeixement social, fomenta la vida independent i contribueix al benestar i la salut, i en definitiva ajuda a crear societats més cohesionades i equitatives.
  • No discriminació: La justícia social també és sinònim d’eliminar qualsevol discriminació per raó de gènere, orientació sexual, edat, raça, ètnia, religió, cultura o discapacitat. En l’àmbit laboral, per exemple, la bretxa salarial entre homes i dones continua sent una realitat. Segons l’informe ‘Els rols socials determinen encara avui la bretxa salarial de gènere a Catalunya’, el 2021 els homes van tenir sous un 19,85% més elevats. Segons un altre estudi de l’Ajuntament de Barcelona, el 62% dels agents immobiliaris discrimina a persones racialitzades a l’hora de llogar o comprar un habitatge.

Com contribuïm a la Justícia Social des de Femarec? 

Des de 1991 a Femarec treballem per garantir la justícia social promovent la inclusió social i laboral de persones vulnerables o en risc d’exclusió social. A través del nostre Centre Especial de Treball (CET) hem generat nous llocs de treball per a persones amb discapacitat i/o trastorn mental i l’Equip d’Intervenció Social vetlla perquè els usuaris tinguin una vida sana, promovent el benestar a totes les edats i fomentant l’envelliment actiu. A més, amb el nostre Servei de Gestió de Residus i Recollida Selectiva contribuïm a la millora del medi ambient.

També oferim diferents formacions i itineraris d’inserció per a col·lectius vulnerables: persones amb discapacitat intel·lectual, dones en situació de violència de gènere, persones migrants, joves, persones aturades de més de 45 anys, entre altres.

La justícia social té molt a veure amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció que es concreta amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que neix del compromís dels Estats membre de l’ONU i que té per objectiu posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i perspectives de totes les persones del món. Des de Femarec contribuïm a la consecució d’alguns d’aquests 17 objectius ODS. 

Des de Femarec creiem que és imprescindible que les administracions continuïn impulsant mesures i accions per garantir la justícia social i que ningú es quedi enrere.

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accessibilitat