Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Situació del mercat de treball de les persones amb discapacitat, informe Idescat 2021

Situació del mercat de treball de les persones amb discapacitat, informe Idescat 2021

Ens fem ressò del darrer informe publicat per l’Institut d’Estadística de Catalunya (@idescat) on recullen les dades més destacades de la situació actual del mercat de treball de les persones amb discapacitat, enguany, des del 2009 fins al 2021, assenyalant una taxa d’ocupació de les persones amb discapacitat legalment reconeguda del 28,0% (el 71,9% per a les persones sense discapacitat) i on incideixen en el descens en 5 dècimes respecte a l’any anterior. L’informe exposa el nombre de persones ocupades amb discapacitat en 91.400 persones, disminuint prop de 2.100 persones (un -2,2%) l’any 2021, al contrari que el de persones sense discapacitat que ha augmentat un 3,1% (99.400 persones). Contràriament del que va succeir l’any 2021, quan els ocupats amb discapacitat van augmentar respecte dels sense discapacitat.

La taxa d’atur de les persones amb discapacitat és del 20,6% (2,6 punts menys que el 2020 i 9,2 punts per sobre de la taxa de les persones sense discapacitat). El nombre d’aturats amb discapacitat és de 23.600 persones i s’ha reduït en 4.700 persones (un -16,6%) l’any 2021, mentre que la reducció dels aturats sense discapacitat ha estat més moderada (-6,1%). La taxa d’activitat de les persones amb discapacitat va ser del 35,3% l’any 2021 a Catalunya, 1,8 punts menys que el 2020 i 45,8 punts més baixa que la de la població sense discapacitat (81,1%). El nombre d’actius amb discapacitat és de 115.000 persones i ha disminuït en 6.800 persones (un -5,6%) respecte al 2020 i el d’actius sense discapacitat ha augmentat un 2,0%. En relació amb les característiques de l’activitat i l’ocupació de les persones amb discapacitat, el 91,6% de la població ocupada de 16 a 64 anys amb discapacitat és assalariada (1,4 punts menys que el 2020) i, d’aquesta, el 76,8% té contracte indefinit. D’altra banda, el 83,6% de la població ocupada amb discapacitat treballa a jornada completa i el 77,4% treballa en el sector serveis.

Per tipus de discapacitat, les taxes d’activitat i d’ocupació són més elevades entre les persones amb discapacitat física (40,9% i 34,9%, respectivament) que entre les que tenen un altre tipus de discapacitat (36,4% i 26,8%, respectivament). Tots els resultats pel que fa a l’activitat econòmica i l’ocupació de les persones amb discapacitat, els trobareu al web de l’Idescat, amb els resultats estadístics sobre les característiques demogràfiques, laborals i educatives de les persones amb discapacitat, i molt més.

La legislació reconeix els drets de totes les persones amb discapacitat i especials dificultats, incloent-hi el dret a un treball digne i a triar lliurement el lloc de treball. En la societat, cada vegada hi ha més sensibilitat cap als col·lectius en risc d’exclusió. Tot i això, els avenços són escassos i el percentatge de persones amb discapacitat que aconsegueix una integració real i duradora encara és baix. I un cop més les dades indiquen la inestabilitat sociolaboral de les persones amb discapacitat no física, com indica l’informe, amb un descens de més de mig punt el període 2020 i 2021 i fent palès la necessitat d’un compromís més fort i ambiciós de tota la societat.

Des de Femarec impulsem diferents projectes d’acompanyament a la inserció que treballen per millorar i identificar les competències necessàries per promoure l’ocupabilitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. És el cas, del projecte Joves Capacitats que pretén reforçar l’ocupabilitat de les persones joves amb discapacitat, no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o el Servei de l’Anàlisi de l’Ocupabilitat i Atenció Social que treballa per la consecució d’una feina i la seva millora gràcies a processos d’orientació, formació pràctica en habilitats laborals i inserció.

 

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat