Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Tag: #mercatlaboral

Situació del mercat de treball de les persones amb discapacitat, informe Idescat 2021
Perspectives del mercat laboral per a 2023 segons l’Organització Internacional del Treball
El Programa Orienta per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció
Accessibilitat