Noticies memòria 2020

Femarec presenta la memòria d’activitats 2020 a les persones sòcies i patrones
2020, l’any de la COVID
Neix l’Espai d’Aprenentatge Virtual
20 de març, Jornada FemFutur de Femarec
Premi Femarec 2020
Iniciem la transició ecològica de la nostra flota de vehicles
CA ES
Accessibilitat