Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

El departament de Drets Socials col·labora amb els projectes FEMCIM i FEMOPORTUNITATS per a joves extutelats i immigrants

El departament de Drets Socials col·labora amb els projectes FEMCIM i FEMOPORTUNITATS per a joves extutelats i immigrants

Des de Femarec, i gràcies al Departament de Drets Socials, renovem un any més el projecte FEMCIM.

Enguany atendrem a un grup de 15 joves extutelats/des, d’edat entre 16 a 29 anys, amb l’objectiu d’apoderar-los/es per millorar la seva ocupabilitat i facilitar la seva emancipació.

Aquests joves són un col·lectiu amb una situació d’atur perllongada que els afecta en els aspectes econòmics, familiars, físics, socials, piscològics i d’habitatge. Aquest projecte solidari no té cap cost per la persona participant.

FEMCIM té com a objectius generals:

  • Millorar el benestar dels joves participants.
  • Apoderar al jove cap a la vida adulta.     
  • Impulsar accions de convivència comunitària.     
  • Aconseguir la integració a la societat i al mercat laboral.

Per aconseguir aquests objectius s’ofereix:

  • Atenció personalitzada.
  • Accions formatives grupals i individuals al procés cap a l’autonomia.
  • Desenvolupar competències transversals i TIC per millorar la ocupabilitat.
  • Aprenentatge d’aptituds d’autoresponsabilització a la persona en el seu procés de recerca de feina.
  • Intermediació en els processos de recerca de feina.

FEMOPORTUNITATS, un projecte per la integració socio-laboral dels immigrants

Igual que amb el projecte FEMCIM, Femarec, en col·laboració amb el Departament de Drets Socials, implementarà un nou projecte adreçat al col·lectiu immigrant: FEMOPORTUNITATS.

Amb aquest projecte tenim la missió d’afavorir la integració social i la incorporació laboral d’un grup de 10 persones migrants, refugiades o sol·licitants de protecció internacional.

Els objectius d’aquest pla són els mateixos que els del projecte FEMCIM posant l’èmfasi en un treball educatiu centrat en l’autoconeixement, la restitució de l’autoestima, la identificació de barreres, creences i estereotips limitadors dins i fora del món laboral, per tal de fer-los front des de l’apoderament personal.

Amb el suport de:

Generalitat DptDretsSocials

A Femarec acompanyem a la inserció dels col·lectius més vulnerables

A Femarec estem al costat dels col·lectius més vulnerables des de 1991. Treballem per la integració laboral, social i cultural de persones que es troben en situació de vulnerabilitat: dones, joves, persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental…

I en aquest cas, amb joves extutelats i immigrants amb situació de desocupació. En total, des de 1991, hem inserit 13.586 persones vulnerables al mercat de treball. La nostra mitjana d’inserció sol rondar, com a mínim, al voltant del 30% de les participants de cada programa.

Per aconseguir la inserció sociolaboral de les persones més vulnerables, realitzem ininterrompudament un conjunt d’accions innovadores que incideixen directament en el seu procés d’integració i qualitat de vida. Treballem competències ocupacionals diverses a través d’itineraris personalitzats d’inserció i preparem les persones per a trobar i mantenir una feina.

Els nostres serveis d’acompanyament a la inserció són diversos: Prelaboral, SIOAS, MAIS, En clau de Dona, SISL… Descobreix-los!

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat