Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Tag: femcim

El departament de Drets Socials col·labora amb els projectes FEMCIM i FEMOPORTUNITATS per a joves extutelats i immigrants
El Departament de Drets Socials col·labora amb el projecte FEM CIM
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies col·labora amb el projecte FEMCIM de Femarec
FEMCIM, un servei per a joves tutelades i ex tutelades
Accessibilitat