Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social

El Parlament de Catalunya inicia la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya, després que avui s’ha registrat a la cambra catalana una proposició de llei que reconeix el paper i l’aportació de les entitats socials a la societat i les persones.

Aquesta Llei té per objectiu establir un marc jurídic propi que permeti superar les importants  dificultats que han d’afrontar les entitats socials a l’hora de portar a terme els seus projectes, que reconegui la seva tasca d’interès general i impulsi polítiques públiques i d’interlocució amb les administracions.

Taula tercer sector
La taula del Tercer Sector de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector de Catalunya promouen aquesta iniciativa

Per a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, no es pot entendre la garantia dels drets socials, el benestar i la protecció social sense la contribució fonamental de les entitats. “L’estat del benestar s’ha construït des de la iniciativa social que representa el Tercer 1 Sector Social” asseguren les dues organitzacions representatives del sector.

Les 3.000 entitats socials que en formen part tenen una llarga trajectòria a Catalunya i un rol actiu en la provisió dels serveis socials. Aquestes organitzacions acompanyen i ofereixen suports essencials a 1.500.000 de persones en situació de vulnerabilitat a Catalunya en tots els àmbits (pobresa i exclusió, inserció laboral, salut, lleure, educació, discapacitat, trastorn mental, malalties, migració i refugi, entre altres) i en totes les franges d’edat (infància i adolescència, joventut, persones adultes i gent gran).

La seva tasca està orientada a defensar els seus drets socials i empoderar-les perquè tinguin una vida digna i autònoma. Moltes d’aquestes entitats han sorgit des de la mateixa societat civil organitzada, promovent la participació i implicació de la ciutadania i el voluntariat. La Taula i La Confederació asseguren que aquest nou marc legal ha de permetre garantir i millorar la participació del Tercer Sector en el disseny, l’execució i el seguiment de les polítiques públiques relacionades amb els reptes socials.

Accediu a més informació en aquest enllaç:

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat