Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies col·labora amb Femarec

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies col·labora amb Femarec

Gràcies a la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Femarec ha pogut donar continuïtat a diversos projectes durant l’any 2020, en el marc de la convocatòria ordinària de subvencions. D’una banda, projectes com el Servei de Prelaboral i el Servei d’Integració Sociolaboral s’han subvencionat en la convocatòria 2019; de l’altra, un projecte de millora d’accessibilitat a l’Espai Femarec i el projecte d’Accessibilitat cognitiva – Lectura Fàcil han rebut finançament en el marc de la convocatòria 2020.

Servei Prelaboral

Des del servei de Prelaboral atenem diverses persones amb trastorn mental i/o discapacitat intel·lectual que requereixen d’un procés de rehabilitació laboral abans d’obtenir una feina. Les persones beneficiàries del projecte participen en diversos tallers on se les prepara per diferents tasques laborals i se’ls ensenyen habilitats actitudinals i socials.

Servei d’Integració Sociolaboral (SISL)

El SISL és un recurs d’atenció social adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i/o alteracions conductuals que, per diversos motius, no es troben en condicions d’accedir directament al mercat laboral ni d’afrontar de manera autònoma la integració sociolaboral.

L’objectiu d’aquest projecte és el d’ajudar aquestes persones a adquirir, recuperar i/o mantenir les habilitats i capacitats relacionades amb la inserció laboral, a més de treballar competències transversals com les habilitats de relació interpersonal.

Millora de l’accessibilitat a l’Espai Femarec

A més, enguany també hem rebut el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a millorar l’accessibilitat del nostre nou local. Aquesta ajuda ha permès cobrir una part de les despeses que ha suposat la instal·lació d’una barana per a diversos trams de les escales del local de l’edifici del CET i la instal·lació d’una pica per a persones amb mobilitat reduïda en un dels nostres lavabos.

Gràcies a aquestes accions, podem garantir l’accés universal a les nostres instal·lacions, eliminant possibles barreres per aquelles persones que tenen discapacitat física o mobilitat reduïda i, alhora, facilitant el seu desplaçament pel nostre centre.

Així doncs, totes les actuacions fan accessible l’itinerari d’accés i els interiors de l’establiment, així com l’adaptació de banys accessibles.

Accessibilitat cognitiva – Lectura Fàcil

La lectura fàcil no només és una tècnica de redacció, sinó és un procés que compta amb les pròpies persones lectores beneficiàries pel seu desenvolupament. La primera part del procés es denomina validació, i és on es posen a prova els textos adaptats per part d’un grup de persones heterogènees. La validació s’alinea amb l’esperit del disseny per totes, que pretén comptar amb les persones usuàries per executar les millors solucions. Aquest test permet donar una major seguretat de que el text obtingut serà eficaç i complirà la seva funció: donar acccés a la informació a persones amb dificultats de comprensió lectora. Així doncs la validació posa de manifest que es poden aconseguir productes comprensibles per la gran majoria de persones amb dificultats.

Gràcies a aquest projecte ha estat possible obtenir diversos documents validats segons aquesta metodologia.

Inserció sociolaboral amb Femarec

Femarec portem des de 1991 treballant per a la plena inserció social, laboral i cultural de col·lectius en situació de vulnerabilitat de les persones més vulnerables, especialment d’aquelles que tenen discapacitat i especials dificultats. En aquest sentit al voltant de 150 persones treballen al nostre Centre Especial de Treball i també oferim serveis d’orientació i formació a les persones i empreses.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat