Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Perspectives del mercat laboral per a 2023 segons l’Organització Internacional del Treball

Perspectives del mercat laboral per a 2023 segons l’Organització Internacional del Treball

Les perspectives del mercat laboral per a 2023 han empitjorat, s’espera que la desocupació mundial augmenti a més de 208 milions tal com indica l’Informe de Tendències WESO 2023 de l’Organització Internacional del Treball (OIT), organisme especialitzat de les Nacions Unides, que s’encarrega de desenvolupar i supervisar l’ús de les normes de treball que es converteixen en convencions i recomanacions, establint els principis bàsics i drets amb la finalitat de garantir un treball digne per a tots els ciutadans.

Segons l’informe per aquest 2023 sobre les perspectives socials i de l’ocupació en el món, assenyalen que la desacceleració econòmica empitjorarà la qualitat de les noves ocupacions, generant l’inestable creixement de l’ocupació mundial i la pressió sobre les condicions de treball. Aquesta situació pot desencadenar l’empitjorament de la justícia social, forçant a més persones treballadores a acceptar treballs de menor qualitat i remuneració i accentuant les desigualtats ja existents per la crisi de la Covid-19.

També, analitza el creixement de l’ocupació mundial, situant-la només en un 1%, menys de la meitat que el 2022, i preveient una desocupació mundial lleugerament superior per aquest nou any, al voltant dels 3 milions, arribant a una taxa mundial de desocupació del 5,8%.

A més, l’informe de Tendències de l’OIT posa en relleu com “la qualitat del treball continua sent una preocupació clau”, assenyalant que “el treball decent és fonamental per a la justícia social”. Durant la crisi de la Covid-19 va trontollar una dècada de progrés en la reducció de la pobresa, i malgrat una incipient recuperació durant 2021, és probable que empitjori la contínua escassetat de millors oportunitats laborals per a tota la població mundial, segons l’estudi.

L’informe visibilitza amb dades com a les dones i els joves els està anant pitjor en els mercats laborals, en l’àmbit mundial la taxa de participació de les dones era del 47,7% durant 2022, sent la dels homes un 72,30%, per cada home desocupat gairebé tenim dues dones. I sobre els joves d’entre 16 i 24 anys no obtenen millors resultats, destacant les greus dificultats per trobar i conservar l’ocupació, sent tres vegades major la seva taxa de desocupació que la dels adults. En xifres, 1 de cada 5 joves no tenen ocupació, ni capacitació, ni formació adequada.

Si voleu llegir-ne més, us deixem l’enllaç a l’informe de Tendències elaborat per aquest organisme.

Des de Femarec treballem per la inserció social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió, atenent les persones en els àmbits d’orientació laboral, millora de l’ocupabilitat, atenció psicològica i assistencial, formació ocupacional, formació continuada a professionals, Servei de Salut Mental, Centre Especial de Treball, serveis a les empreses, activitats culturals i d’oci, Servei de Prelaboral i projectes socials i d’intercanvi d’experiències. Al nostre web podeu consultar tots els programes i itineraris que desenvoluparem al llarg de 2023.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat