Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

El Servei de Suport i Rehabilitació en Salut Mental de Femarec

El Servei de Suport i Rehabilitació en Salut Mental de Femarec

El Servei de Salut Mental de Femarec és un servei de rehabilitació comunitària que, des de l’any 2001, atén de manera especialitzada a persones adultes amb un diagnòstic de trastorn mental, amb fins rehabilitadors, inclusius i normalitzadors.

A diferència dels Centres de Dia i els Serveis de Rehabilitació Comunitària del Servei Català de la Salut, el Servei de Salut Mental de Femarec contempla l’ajustament dels programes personals per aquelles persones usuàries amb trastorn mental que també conserven l’activitat laboral, sense que aquesta darrera sigui objecte de la nostra intervenció.

El Trastorn Mental Sever

Les persones amb un diagnòstic de Trastorn Mental Sever poden presentar necessitats diverses vinculades a la pròpia malaltia, la qual pot generar dificultats a nivell psicosocial, manifestant moltes d’elles discapacitats o limitacions en el seu funcionament psicològic i social autònom.

La població amb aquestes característiques té més risc de patir situacions de desigualtat social i és especialment vulnerable a les situacions d’estrès. Cal tenir en compte, a més, la important càrrega familiar que això genera.

Activitats de rehabilitació comunitària

Des del Servei, les usuàries de Femarec duen a terme diverses activitats, com ara la teràpia amb animals, la cuina, l’expressió plàstica, gestió de l’oci, activitat aquàtica o relaxació.

Totes elles amb l’objectiu de potenciar les habilitats socials, la interacció amb els demés i la participació activa dins la comunitat, així com l’atenció a les seves famílies.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat