Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Servei d’Accessibilitat cognitiva de Femarec, una nova forma de crear ocupació

Servei d’Accessibilitat cognitiva de Femarec, una nova forma de crear ocupació

Totes les persones tenen dret a entendre el món que els envolta, tenen dret a l’accés a la informació. Per aquest motiu, Femarec compta amb el projecte Accessibilitat cognitiva – Creant ocupació, un servei d’adaptació de textos a Lectura Fàcil que és possible gràcies al suport de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Un dels objectius principals del projecte és millorar l’accessibilitat cognitiva de les persones amb discapacitat intel·lectual perquè puguin entendre la informació que reben i tinguin la possibilitat de ser autònomes, amb més capacitat de decidir com volem viure i fer-ho en igualtat de condicions i oportunitats, a més d’apropar-les a les noves tecnologies i generar nous llocs de treball per al col·lectiu. En definitiva, millorar la seva qualitat de vida.

Una vintena de treballadors del nostre Centre Especial de Treball (CET) amb discapacitat intel·lectual formen diversos equips de validadors que, juntament amb professionals de l’entitat s’encarreguen d’adaptar els textos. Llegeixen els documents, anoten les paraules que no entenen, ho posen en comú i es busca una definició o una manera d’explicar-ho que sigui entenedora. També s’analitza si la disposició del text, la mida de la lletra, els títols o les imatges afavoreixen la comprensió.

L’any 2023 des del Servei d’Accessibilitat cognitiva vam adaptar i validar un total de 55 documents. Gràcies a aquest servei, de forma progressiva, s’estan adaptant els textos i les informacions que es faciliten a les persones que treballen, participen o són ateses en els diferents serveis de l’entitat per garantir que siguin entenedors per a tothom. En aquest darrer any també hem adaptat documents d’empreses i organismes a Lectura Fàcil, com per exemple la guia Programa PADIVA de Dincat o el manifest de Dincat del 3 de desembre en motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat.

Per dur a terme aquesta tasca, Femarec està certificada en les normes UNE 153101 ex: 2018 Lectura Fácil, Pautas y recomendaciones para la elaboración de documentos; 153102 EX: 2018 Guía en Lectura fàcil para validadores de documentos, realitzant les corresponents auditories que acrediten el procediment i el compliment de requisits.

Una nova oportunitat laboral

Amb l’adaptació dels textos a Lectura Fàcil s’estan creant nous llocs de treball, la de les persones expertes en avaluació/validació que certifiquen que els continguts siguin entenedors. Amb aquest servei ajudem a crear i mantenir llocs de feina de qualitat per a persones de més de 45 anys amb discapacitat intel·lectual que es troben en procés d’envelliment prematur i que tenen dificultats per desenvolupar altres feines que requereixen més forma física.

L’accessibilitat cognitiva, un dret fonamental 

L’accessibilitat cognitiva és un dret recollit en la Llei d’Accessibilitat, que adapta el marc normatiu català a les directrius de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides i que garanteix l’accés a la informació de forma entenedora a totes les persones.

Les persones amb dificultats de comprensió sovint tenen problemes per entendre quins són els seus drets laborals, per assistir als serveis mèdics, per accedir de forma digital als tràmits de l’administració o per votar a les eleccions. Però també tenen dificultats per entendre els cartells o informacions que hi pot haver a l’estació de tren o en un museu.

La Lectura Fàcil és una de les solucions que, progressivament, ha començat a implantar-se per a fer que els continguts siguin accessibles per a tothom, no només a les persones amb discapacitat intel·lectual, sinó també per a la gent gran, la població immigrant, persones sense estudis i tota la població quan s’enfronta a textos d’una certa especialització i complexitat tècnica.


Amb el suport de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB):

Agencia Des Eco MetBCN Horitzontal1 CAT 01

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat