Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Què és l’economia circular i quins beneficis té?

Què és l’economia circular i quins beneficis té?

De què parlem quan parlem d’economia circular? L’economia circular és un model de producció i consum que té com a objectiu allargar el cicle de vida dels productes. Es basa en reutilitzar, reparar, renovar i reciclar els materials i productes existents tantes vegades com sigui possible, és a dir, reduir els residus al mínim. És una alternativa al model lineal d’«extracció-ús-deixalla» dels recursos naturals, que se substitueix per un model circular de «reciclar, reutilitzar i reparar».

Amb l’economia circular promovem l’optimització de recursos, la reducció en el consum de matèries primeres i l’aprofitament dels residus, reciclant-los o donant-los una nova vida per a convertir-los en nous productes.

Quins beneficis té l’economia circular?

Un dels principals beneficis de l’economia circular és la reducció de l’ús de les matèries primeres davant l’escassetat de recursos naturals del nostre planeta. Amb la reutilització i el reciclatge podem reduir l’alteració del paisatge i minimitzar la pèrdua de la biodiversitat.economia circular

A més, aquesta manca de recursos ens fa dependre de la importació de matèries primeres de d’altres països. Reutilitzant els recursos locals podrem ser més resilients davant de les crisis econòmiques com les que estem vivint en els darrers anys.

Un altre avantatge de l’economia circular és la reducció de les emissions. Segons l’Agència Europea de Medi Ambient, els processos industrials per produir els materials que fem servir diàriament són els responsables del 45% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a la Unió Europea.

Si sorgeixen nous models de producció basats en la reutilització de residus locals, també pot suposar un impuls econòmic per al territori.

Femarec i l’economia circular  

Amb l’economia circular també generem nous llocs de treball. En el cas de Femarec, el nostre Centre Especial de Treball, especialitzat en la Gestió de Residus i Recollida Selectiva, dóna feina a 150 persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental. No només generem nous llocs de treball, sinó que el nostre projecte social també genera oportunitats laborals per a persones vulnerables.

Al Femarec també recuperem i reparem màquines i dispositius per a la seva reutilització, tant de xapa com de mecànica i/o electricitat, de tot el territori espanyol.

La Generalitat accelera el canvi cap a l’economia circular

Aquest mes de gener el Govern de la Generalitat ha aprovat el full de ruta de l’economia circular a Catalunya (FRECC) 2030 per accelerar la transició cap a una economia que maximitzi el valor dels recursos i actuï com a palanca de transformació.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat