Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

L’Institut Català de les Dones col·labora amb el projecte Dona’t de Femarec

L’Institut Català de les Dones col·labora amb el projecte Dona’t de Femarec

Gràcies a l’aportació de l’Institut Català de les Dones, Femarec ha executat, per segon any consecutiu, el projecte Dona’t.

Dona’t és un servei d’orientació i inserció sociolaboral dirigit a dones en situació d’atur i de violència de gènere, que estiguin o hagin passat per un procés sòcio-terapèutic i que necessitin culminar aquest procés a través d’un acompanyament que les permeti accedir al mercat laboral.

Per aconseguir la seva integració, es treballa la millora del grau d’ocupabilitat i/o el manteniment del lloc de feina, la participació comunitària i l’autonomia mitjançant un pla de desenvolupament competencial i d’apoderament.

Amb l’ajut de l’ICD, ha estat possible atendre 15 dones al llarg del 2021.

Femarec i la inserció sociolaboral

Des de l’any 1991, Femarec considera la formació i l’acompanyament a la inserció sociolaboral de la persona com un recurs fonamental per integrar la persona dins la societat.

Per aconseguir la inserció sociolaboral de les persones més vulnerables, realitzem ininterrompudament un conjunt d’accions innovadores que incideixen directament en el seu procés d’integració i qualitat de vida. Diversos projectes d’acompanyament a la inserció amplien la nostra experiència al llarg d’aquestes dècades, com és el cas del SIOAS, MAIS o del Servei de Prelaboral, entre d’altres.

Així doncs, Femarec celebra enguany 30 anys treballant per canviar el món i seguim amb la mateixa empenta i il·lusió que el primer dia.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat