Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Femarec inicia nous cursos de formació 100% subvencionats

Femarec inicia nous cursos de formació 100% subvencionats

Aquest gener a Femarec iniciem nous cursos de formació ocupacional 100% subvencionats per ajudar-te a trobar feina o millorar la teva situació laboral. Els participants obtindran un Certificat de Professionalitat que acredita que una persona posseeix les competències (coneixements, habilitats i aptituds) que capaciten per a desenvolupar una activitat laboral a fi de professionalitzar tots els sectors i facilitar l’accés al mercat laboral.

Es tracta d’una formació 100% subvencionada amb validesa a tot l’Estat Espanyol i a més, la normativa europea actual permet el reconeixement de les qualificacions acreditades a la Unió Europea.

En alguns sectors laborals, posseir un Certificat de Professionalitat que acredita les competències professionals d’una persona pot ser un requisit indispensable per accedir a un procés selectiu o lloc de treball, a més de permetre optar a ofertes d’ocupació pública.

Aquest gener s’iniciaran els següents cursos:

Àmbit d’Administració i Gestió

 • Gestió integrada de recursos humans (790 h)
  Inici: 18/01/2024 (matí)
 • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (430 h)
  Inici: 22/01/2024 (tarda)
 • Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria (630 h) 
  Inici: 23/01/2024 (matí)
 • Activitats de Gestió Administrativa (880 h) 
  Inici: 30/01/2024 (matí) | 01/02/2024 (tarda) | 21/02/2024 (matí)
 • Operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents (440 h)
  Inici: 31/01/2024 (matí) | 26/02/2024 (matí)

Àmbit de Serveis Socioculturals i a la Comunitat

 • Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials (450 h)
  Inici: 17/01/2024 (matí) | 27/02/2024 (matí)
 • Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en el Domicili (600 h) 
  Inici: 24/01/2024 (matí) | 14/02/2024 (matí)
 • Inserció laboral de persones amb discapacitat (470 h)
  Inici: 05/02/2024 (matí)

Seguretat i Medi Ambient

 • Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals  (230 h)
  Inici: 15/01/2024 (tarda)
 • Gestió de Residus Urbans i Industrials (390 h) 
  Inici: 17/01/2024 (matí)
 • Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials (210 h)
  Inici: 19/02/2024 (matí)

Comerç i Màrqueting

 • Activitats Auxiliars de Magatzem (210 h) 
  Inici: 23/01/2024 (matí) | 12/02/2024 (tarda)
 • Activitats Auxiliars de Comerç (270 h) 
  Inici: 22/01/2024 (tarda) | 05/02/2024 (matí)

Electricitat i Electrònica

 • Operacions Auxiliars de Muntatge i Manteniment d’Equips Elèctrics i Electrònics (390 h)
  Inici:05/02/2024 (matí) | 21/02/2024 (tarda)

Podeu consultar més informació sobre tots els cursos amb Certificat de professionalitat i omplir el formulari d’inscripció en aquest enllaç.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat