Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

L’ecodisseny: eina clau per a la implementació de l’economia circular

L’ecodisseny: eina clau per a la implementació de l’economia circular

L’Economia Circular és un concepte molt ampli i arriba des d’usos més eficients de l’aigua i de l’energia, fins a la reintroducció de residus en el sistema de producció. Començant pel disseny de productes i serveis que permeten allargar la seva vida i la seva reutilització. Però també és el model econòmic que busca mantenir els recursos en ús el major temps possible a través de la reutilització, el reciclatge i la regeneració. En lloc de seguir un model lineal de “produir, usar i rebutjar”. L’economia circular cerca tancar el cicle de vida dels productes i serveis per disminuir la generació de residus i reduir la dependència dels recursos naturals. El reciclatge, per tant, és una de les estratègies de l’economia circular, però la clau està en el desenvolupament de solucions sostenibles mitjançant el disseny, la producció i gestió de productes i serveis tenint en compte tot el seu cicle de vida, parlem de l’ecodisseny.

L’ecodisseny i l’economia circular estan, doncs, plenament relacionats, ja que advoquen per la sostenibilitat ambiental i la gestió eficient dels recursos naturals. Però que entenem per ecodisseny? L’ecodisseny és una estratègia de disseny que té com a objectiu reduir l’impacte ambiental dels productes i serveis al llarg del seu cicle de vida. Això implica considerar aspectes com l’ús eficient dels recursos, la reducció d’emissions i residus, i la maximització de la durabilitat i la capacitat de reparació dels productes. El consum i la producció depenen de l’ús de l’entorn natural i dels recursos d’una manera que continua tenint efectes destructius sobre el planeta.

En aquest context, l’ecodisseny és una eina clau per a la implementació de l’economia circular. En dissenyar productes i serveis amb criteris de sostenibilitat ambiental des de l’inici, es poden maximitzar les oportunitats de reutilització, reciclatge i regeneració al final del seu cicle de vida. Això, al seu torn, contribueix a reduir la pressió sobre els recursos naturals i promou l’eficiència en la gestió d’aquests. L’ecodisseny treballa per reduir l’impacte ambiental de productes i serveis al llarg del seu cicle de vida, la qual cosa contribueix a la millora de la sostenibilitat ambiental, protegint la diversitat d’ecosistemes i la biodiversitat del nostre planeta. Enfortint els valors de marca i millorant la seva reputació social, augmentant al mateix temps la seva diferenciació dins del mercat global.  A més, amb el consum més eficient de recursos aconseguim un estalvi de les despeses no tan sols de les matèries adquirides sinó també dels costos de la seva gestió, al mateix temps que incrementem la protecció sobre els mercats d’adquisició. És a dir, l’ecodisseny ajuda a disminuir els costos de producció i la gestió de residus, a través de productes amb materials més eficients i fàcils de reciclar o reutilitzar, reduint el consum de matèries primeres i energia, la qual cosa pot resultar estalvis significatius. Si a tot això sumem, la correcta gestió de residus generats, podem atenuar les despeses associades amb el transport, l’emmagatzematge i l’eliminació de residus.

Tenim l’oportunitat com a societat d’accelerar la nostra acció i repensar l’economia cap a models circulars i més sostenibles, impulsant a través de l’ecodisseny nous dissenys de productes i serveis que facilitin la reutilització dels materials i el seu reciclatge i valorització, i disminuint, sense cap mena de dubte, la quantitat de residus que generem. Al mateix temps, que contribuïm a reduir la quantitat de residus que acaben en abocadors o incineradores, minimitzant el seu impacte ambiental. Des de Femarec i el nostre Centre Especial de Treball, pioners en el foment de l’economia circular, treballem per una convivència sostenible entre el desenvolupament econòmic, la cura del medi ambient i la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat i especials dificultats a través de les activitats productives com la recollida i la gestió de residus o la recuperació i reparació de màquines i dispositius diversos seguint acurats controls de qualitat i sostenibilitat ambiental avalats per les corresponents certificacions de qualitat.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat