Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Situació laboral dels joves en el primer trimestre de 2023

Situació laboral dels joves en el primer trimestre de 2023

Aquesta setmana s’ha presentat l’informe “Situació laboral dels joves a Catalunya” elaborat per l’Observatori Català de la Joventut on es recull els principals resultats de l’Enquesta de Població Activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves de 16 a 29 anys.

Aquest trimestre l’atur continua disminuint entre la població jove i torna a situar-se per sota del 20% (17,4%), més alta que el trimestre anterior (16,6%) però un fet habitual, ja que l’atur sol pujar a l’inici de l’any. En canvi, respecte de l’any anterior (19,1%) la taxa d’atur interanual actual suposa una caiguda d’1,7 punts percentuals. Les persones joves actives en l’àmbit laboral representen el 58% del col·lectiu, de les quals el 10,1% estan a l’atur. Aquesta xifra representa el percentatge de població jove aturada respecte al total de la població jove. Això vol dir, que la taxa d’atur es mesura sobre el conjunt de la població activa, i per això és més alta que el coeficient d’atur. Per a la població de més de 29 anys el coeficient d’atur és del 5,4%

Les dades recollides mostren com la taxa de la població jove aturada sense estudis arriba al 32,1%, quadruplicant la de les persones joves més formades i amb estudis superiors (8,4%), fent evident com l’educació és un element clau per tenir millors oportunitats en el mercat laboral i condiciona l’edat d’emancipació, segons indiquen les dades, . Si bé, es destaca l’augment de la proporció de joves que estudien continua a alça arribant al 56,2% que cursen algun tipus de formació, la xifra més alta assolida dels darrers deu anys.

Segons l’informe presentat, l’ocupació entre la població jove és més alta en els municipis grans, ciutats de més de 50.000 habitants, l’ocupació és del 51%, mentre que en els municipis de menys de 10.000 habitants, la taxa es redueix fins al 41,9%.

Una de les dades més rellevants d’aquest trimestre és el fort descens de la temporalitat juvenil. La taxa de temporalitat de les persones treballadores de 16 a 29 anys se situa en el 35%, lleugerament inferior a la del trimestre anterior (36,1%) però molt per sota del mateix període de fa un any amb una davallada de gairebé 13 punts (47,7%). Al llarg de l’última dècada la taxa de temporalitat oscil·lava al voltant del 50%, assolint en aquest informe la dada més baixa dels darrers deu anys. Podem entreveure, doncs, com la darrera reforma laboral, aprovada el passat mes de febrer de 2022, impacta positivament en la reducció de la temporalitat en la població jove. Tot i això, la contractació temporal encara és una forma de contractació molt estesa entre les persones joves assalariades. Si bé, la bretxa de gènere en relació amb la temporalitat entre homes i dones joves mostra una significativa diferència de més de 6 punts, sent del 31,2% en el cas dels joves assalariats i enfilant-se fins al 38,9% en les joves assalariades. Aquesta comparativa apunta que a menor temporalitat, major és la diferència entre gèneres.

L’informe ofereix una visió actualitzada sobre la situació laboral del conjunt de la població jove i permet millorar les accions i programes adreçades a ella. Des de Femarec impulsem diversos programes per a persones joves de 16 a 29 anys que busquen millorar la seva ocupabilitat i les seves competències professionals mitjançant la formació, l’orientació i l’acompanyament en la inserció laboral.

Compartim l’informe complet EPA 1r trimestre 202

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accessibilitat