Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

L’Ajuntament de Barcelona col·labora amb l’equipament de prevenció d’incendis a l’Espai Femarec

L’Ajuntament de Barcelona col·labora amb l’equipament de prevenció d’incendis a l’Espai Femarec

Femarec va consolidar el trasllat i unificació dels seus anteriors tres locals ara fa ja un any i mig. El camí no ha estat fàcil: el nou local, tot i trobar-se en bon estat, requeria una sèrie d’adaptacions per a garantir el benestar, la seguretat i l’accessibilitat de les persones treballadores, usuàries i participants de l’entitat, així com el compliment de la normativa vigent.

Seguretat al nou Espai Femarec

El projecte “Seguretat al nou Espai Femarec” ha cercat millorar les condicions de seguretat de totes les persones que fem Femarec, a través de diverses accions en matèria de prevenció d’incendis. Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de la convocatòria  d’Arranjament i adequació de locals d’entitats juvenils, s’ha reforçat la seguretat del nou local, evitant possibles riscos i garantint l’acompliment de la normativa en matèria de prevenció d’incendis.

Gràcies a l’ajut, s’ha procedit a la instal·lació d’equipaments en matèria de prevenció d’incendis, tals com: central de detecció d’incendis analògica, sensors òptics analògics i detectors òptics convencionals, polsadors manuals d’alarma direccionables, sirenes interiors, fonts d’alimentació i bateries, mòduls monitors, mòduls aïlladors de protecció de curtcircuits, mòduls de control de sortida, mà d’obra i cablejat, muntatge d’electroimant, polsador i sirena a la porta, detector lineal infraroig, central convencional de 4 i 8 zones, substitució de bies, ruixadors, vàlvula papallona, tubs, colzes i acoblaments. Alhora, l’ajut rebut també s’ha pogut destinar a la mà d’obra necessària per dur a terme totes aquestes accions.

Un cop executat el projecte, s’han pogut dur a terme totes les accions sol·licitades, tal i com s’havien previst en un inici. Així doncs, únicament serà necessari garantir el correcte funcionament de tot allò instal·lat i, per tant, dur a terme revisions de manera periòdica per seguir garantint el benestar de totes les persones.

L’Espai Femarec, 15.000 m dedicats a la inserció social i al medi ambient

espai femarec

El projecte de creació de l’Espai Femarec al barri del Bon Pastor de Barcelona contribueix a posar al servei de la ciutat 15.000 metres quadrats d’instal·lacions que ajunten, de forma innovadora, la cerca del benestar de les persones, a través de projectes d’inserció sociolaboral i la sostenibilitat mediambiental. Amb aquesta proposta pretenem aprofundir en el foment de l’economia circular i la igualtat d’oportunitats en un dels barris amb índexs més alts d’exclusió de la ciutat.

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat