Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

En plena crisi per la COVID-19 l’emancipació de les persones joves se situa per sota del 20%

En plena crisi per la COVID-19 l’emancipació de les persones joves se situa per sota del 20%

La crisi econòmica vinculada a la pandèmia de la COVID-19 continua afectant la població jove de manera especial i en diferents àmbits de la vida, segons indiquen les dades del tercer trimestre de 2020 de l’Enquesta de població activa (EPA). Les dades mostren un empitjorament en pràcticament tots els indicadors, especialment en l’ocupació i l’emancipació juvenil: així, la taxa d’activitat juvenil ha caigut 4,1 punts percentuals respecte del mateix trimestre de 2019; la taxa d’ocupació juvenil registra un descens interanual de 7,1 punts; la taxa d’atur se situa en el 25,3%; i la taxa d’emancipació cau per sota del 20%. En xifres absolutes, i respecte del tercer trimestre de 2019, s’han perdut 67.400 llocs de treball ocupats per joves.

 

Durant aquest tercer trimestre de l’any la taxa d’activitat ha baixat fins al 58,7%, 4,1 punts en relació amb el mateix trimestre del 2019 (62,8%), i ha crescut 4,3 punts respecte del trimestre anterior de 2020 (se situava al 54,5%). També baixa la taxa d’ocupació juvenil que se situa en el 43,8%, 7,1 punts percentuals menys que el tercer trimestre de 2019 quan era del 50,9%. En aquest tercer trimestre hi ha un -11,9% de joves ocupats en comparació amb el mateix trimestre de 2019. En xifres absolutes, respecte del tercer trimestre de 2019 s’han perdut 67.400 llocs de treball ocupats per joves i en comparació amb el segon trimestre de 2020, ara hi ha 39.400 joves ocupats més.

Pel que fa a la taxa de temporalitat ha baixat, seguint la dinàmica del trimestre anterior, 6,5 punts percentuals respecte del tercer trimestre de 2019 (del 51,2% al 44,6%), i 0,5 punts respecte del trimestre anterior (45,2%). En períodes de crisi els contractes temporals són els més afectats per la destrucció d’ocupació.

L’aturada econòmica es reflecteix en la taxa d’atur que se situa en el 25,3%, creix 6,3 punts percentuals respecte de l’any anterior (19%) i disminueix lleugerament en 0,3 punts en comparació amb el trimestre anterior (25,6%). A Catalunya hi ha 169.000 joves a l’atur. L’atur masculí (25,2%) és lleugerament inferior que l’atur femení (25,4%). Des del 1r trimestre de 2008, la taxa d’atur femení ha estat sempre inferior a la masculina, llevat el quart trimestre de 2018. L’atur continua afectant més als més joves (el 51,4% dels joves 16 a 19 anys està a l’atur quan la taxa juvenil és del 25,3% i entre les persones de 30 anys i més és del 10,7%); també afecta més als joves amb estudis obligatoris (38,8%) que als joves amb educació postobligatòria (20,7%) i als joves estrangers (29,6%) que als joves amb nacionalitat espanyola (24,2%). S’aprecia una diferència similar entre la població de més de 30 anys, entre la qual la taxa d’atur per a la població de nacionalitat espanyola se situa al 8,5% i per l’estrangera en el 21,7%. Finalment, la taxa d’atur juvenil de llarga durada és del 4,7%, i representa el descens d’un punt respecte del trimestre anterior.

El número de joves de 16 a 29 anys en situació d’atur que reben algun tipus de subsidi o prestacions econòmiques és del 14,5%, per sota del 18% del darrer trimestre però per sobre del 12,6% del 3r trimestre de 2019. El fort increment de l’anterior trimestre estava relacionat amb les mesures de protecció social preses per fer front a l’impacte de la pandèmia en el mercat de treball.

Malauradament, taxa d’emancipació se situa en mínims històrics i cau que sota del 20%, fins al 19,7%. La taxa d’emancipació d’aquest darrer trimestre és la més baixa des del 2007, quan era del 33,1%.

Aquest informe, elaborat per l’Observatori Català de la Joventut, recull els principals resultats de les darreres dades de l’Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves de 16 a 29 anys. També ofereix informació sobre els estudis i l’emancipació dels i les joves. L’informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l’adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves.

 

*Nota: Les persones afectades per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació amb suspensió d’ocupació, d’acord amb la metodologia de l’EPA, es consideren ocupades mentre la suspensió sigui inferior a tres mesos i existeixi una garantia de reincorporació al lloc de treball quan finalitzi el període de suspensió.

Nota de Premsa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

6 Comments

 1. Bandar Slot
  09/11/2020 at 18:28

  Hi. I know this is definitely somewhat off-topic, but My partner and i was wondering should you recognized where I could have a captcha plugin for my personal comment form? I’m while using same blog page platform just like yours, and I’m possessing difficulty finding one? Many thanks.

  1. Mar Novel
   10/11/2020 at 08:14

   Hi! Thanks for answer us but unfortunately, we don’t know any captcha plugin. So we can’t help you, we’re very sorry and we hope you find it!

 2. linked internet page
  11/11/2020 at 08:29

  Hello! Ive been like your site for some epoch now due to its awesome content.Just wanted to suggestion keep taking place the fine job!

  1. Mar Novel
   11/11/2020 at 09:44

   Thank you very much!!

 3. Bandar Bola Casino Terbaik Di Indonesia
  12/11/2020 at 11:35

  I think this web site has got very good indited subject material blog posts.

  1. Mar Novel
   12/11/2020 at 12:19

   Thank you!!!

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accessibilitat