Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Un any més, formem part del Programa Làbora com a entitat col·laboradora

Un any més, formem part del Programa Làbora com a entitat col·laboradora

Gràcies al Programa Làbora aquest mes de setembre, a Femarec hem estat reconeguts novament com a entitat col·laboradora, això ens permet continuar desenvolupant una nova edició del Programa Làbora per l’exercici 2022-2023.

Aquest programa treballa per al foment de l’ocupació i apropa les persones en situació de vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte facilita que les organitzacions i les empreses tinguin accés a una borsa de candidatures on trobar la persona que s’ajusta millor a les seves necessitats de contractació laboral.

Es tracta d’un programa innovador dissenyat per assolir l’encaix entre l’oferta del lloc de treball i la millor candidatura, acompanyant les persones en situació de vulnerabilitat en la seva inserció sociolaboral, i vinculant l’empresa a un programa amb compromís i responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats entre les persones.

Funciona mitjançant un treball en xarxa entre Serveis Socials i un equip d’experts que treballen de forma coordinada i col·laborativa. L’èxit del Programa Làbora es basa en l’orientació, la formació i l’acompanyament que es fa de cada persona participant, sempre seguint els criteris d’ocupació per competències i on s’avaluen les candidatures en relació amb perfils laborals específics.

A través de l’orientació laboral, la formació i la intermediació amb el mercat laboral un total de 650 persones van participar en el Programa Làbora, de les quals 123 van trobar feina el 2021. Un dels reptes del programa per aquesta nova edició és continuar impulsant la igualtat d’oportunitats i continuar treballant, com ho portem fent des de 1991, per la inserció social, laboral i cultural de tots els col·lectius en risc d’exclusió..

Resultats 2021 Femarec

Write a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Accessibilitat