Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Tag: #empoderament

Què entenem per vulnerabilitat des del context social?
Què són les TIC, TAC i TEP i com les utilitzem a la nostra entitat?
El projecte Empoderament de les famílies beneficia a 250 persones usuàries
Accessibilitat