Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

Programa Orienta, un servei d’acompanyament per a la inserció laboral

Programa Orienta, un servei d’acompanyament per a la inserció laboral

Femarec ha posat en marxa un any més el Programa Orienta, un servei personalitzat d’orientació professional i acompanyament a la inserció que pretén millorar l’ocupació de les persones en situació d’atur i que estan inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

L’objectiu és facilitar l’apoderament de les persones en risc d’exclusió, especialment, les del districte de Sant Andreu, a través de la millora del seu benestar personal i del grau d’ocupabilitat, propiciant l’accés a la contractació i el manteniment d’un lloc de feina, la participació comunitària i l’autonomia mitjançant un pla de desenvolupament competencial.

Durant aquest 2024 atendrem unes 270 persones. Amb cada participant es pactarà un Itinerari Personalitzat d’Inserció amb l’objectiu d’oferir estratègies, eines i l’acompanyament orientador per assolir la inserció laboral mitjançant la recerca activa d’ocupació, millora i desenvolupament competencial, autonomia en la presa de decisions i, fomentar el manteniment del lloc de feina.

La intervenció presenta un caràcter flexible, dinàmic i sotmès a una constant revisió i actualització del Pla individual d’inserció, tenint en compte que els processos previstos facilitin l’apoderament en la consecució dels objectius professionals.

En funció dels interessos i les motivacions de cada persona, es treballarà el context laboral, s’identificaran les seves competències transversals per detectar quines cal millorar, es treballaran els canals i les eines de recerca de feina o com superar els processos de selecció, entre altres.

Els participants en el Programa Orienta faran diferents visites a empreses ubicades al Districte de Sant Andreu, als polígons Bon Pastor i l’Eix Besós per poder conèixer el seu entorn laboral i empresarial més immediat.

També es plantejaran diferents activitats per apropar a les persones a la comunitat, contribuint a l’enfortiment social a través del treball comunitari o el voluntariat.

El programa no té cap cost per a les persones participants. Els interessats en participar al programa es poden adreçar a l’Oficina de Treball corresponent, o bé a la nostra entitat.

La tasca social de Femarec

Des de fa 32 anys, Femarec treballa per la cohesió social amb accions dirigides a la inserció social, cultural i laboral de les persones més vulnerables. L’any 2022, hem atès 11.823 persones, les quals 1528 pateixen situacions de risc d’exclusió. De les persones ateses, 976 han estat inserides al mercat de treball. Al llarg dels anys, s’han implementat diversos programes i serveis d’orientació i inserció laboral amb uns índexs d’inserció entre 30 i 40% del total de persones que han rebut l’assessorament de Femarec. La finalitat dels nostres serveis és la millora de l’ocupabilitat i que construeixin el seu propi projecte de vida, professional i comunitari.


Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE): 

soc 1l idbh

 

MTESSEPE H COLOR

 

 

 

 

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accessibilitat