Un projecte al servei de les persones i del medi ambient

Actualitat

El Tercer Sector Social ha suportat un sobrecost de 281,5 M d’euros a causa de l’augment de preus dels subministraments energètics i d’alimentació

El Tercer Sector Social ha suportat un sobrecost de 281,5 M d’euros a causa de l’augment de preus dels subministraments energètics i d’alimentació

Nota de premsa de la Taula del Tercer Sector i La Confederació

Segons una enquesta realitzada per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, el sobrecost extraordinari dels subministraments fa que 1 de cada 4 entitats socials vegi perillar la seva viabilitat econòmica. A partir de les dades recollides, es desprèn que: Respecte de l’any 2021, les despeses d’electricitat del 2022 s’han incrementat, un 65,66%, les de gas un 60,38% i les d’alimentació un 17,79%. La suma de les despeses de llum, gas i alimentació s’ha incrementat una mitjana del 31,21% l’any 2022.

 • S’estima que el Tercer Sector Social ha suportat un sobrecost de 281,5 milions d’euros a causa de l’augment de preus dels subministraments energètics i d’alimentació.
 • A més, el 70% de les entitats socials ha tingut altres conceptes de despesa que s’han incrementat de forma extraordinària, especialment el combustible, els lloguers, la neteja i el manteniment.
 • El 92% de les entitats socials ha pres alguna mesura per contenir el sobrecost extraordinari de despeses derivades de la inflació. En un 63,1% dels casos han optat per implementar mesures d’eficiència energètica, fonamentalment la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques o la reducció de l’ús de l’aire condicionat o la calefacció, mesures que no han servit en cap cas per evitar l’impacte econòmic a les entitats.
 • Pel que fa al tancament econòmic de l’exercici 2022, un 37% de les entitats preveu tancar en negatiu, i d’aquestes, el 79% consideren que l’increment de costos de subministraments i alimentació ha influït en aquest resultat.

En relació amb les conseqüències directes d’aquest sobrecost, es destaca que:

 • 1 de cada 4 entitats socials veu perillar la seva viabilitat econòmica arran de l’increment extraordinari de costos.
 • Un 5% de les entitats es veuen o es veuran obligades a tancar serveis i/o a reduir l’atenció a les persones si no s’impulsen mesures específiques de compensació.

Davant aquestes dades alarmants, La Confederació i la Taula del Tercer Sector Social demanen al Govern l’impuls d’un pla de mesures urgent que permeti assegurar la continuïtat de l’atenció a les persones i la sostenibilitat de les entitats socials del país. En concret, es reclama:

 • La creació d’un fons extraordinari de recursos econòmics que compensi els sobrecostos suportats per les entitats socials.
 • Assegurar la implantació de mesures de compensació de sobrecostos equitatives, dirigides al conjunt de la xarxa pública d’atenció social, independentment de qui la gestioni, bé sigui l’administració pública directament, bé sigui una entitat social.
 • L’impuls de línies d’ajuts específiques per accelerar reformes estructurals i de transició energètica.
  La implantació d’un sistema de revisió anual de preus dels serveis per tal que una situació d’increment extraordinari de costos com l’actual no hagi d’estar suportada per les entitats socials.

Des de la nostra entitat, Femarec, reclamem mesures per poder fer front a l’increment extraordinari i una revisió periòdica dels preus dels serveis per garantir la viabilitat de les entitats tal i com alerten la Taula del Tercer Sector i La Confederació.

Write a Comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Accessibilitat